Pelastetaan purot - kansalaiset valmiita toimiin lähivesien puolesta

Luonnon monimuotoisuus on vähentynyt voimakkaasti ihmisen toiminnan seurauksena myös Suomessa. Erityisen uhanalaisia ovat virtavetemme. Arvion mukaan esimerkiksi vain noin 2 % Suomen purovesistöistä on luonnontilaisia ja Etelä-​​Suomen jokivesistä uhanalaisia on jo noin 69%. Virtavesielinympäristöjen tuhoutumisesta on kärsinyt myös niiden lajisto. WWF:n tuoreen Living Planet Indexin mukaan esimerkiksi Euroopan vaelluskalapopulaatiot ovat pienentyneet 93 % viimeisen 50…

Blogi 2: Ympäristötekoja lähipurojen puolesta

Syksyllä vuonna 2014 osallistuin ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudulla sijaitsevan Mätäjoen kunnostustalkoisiin. Jokea oli kunnostettu vapaaehtoisvoimin muun muassa Virtavesien hoitoyhdistyksen ja Helsingin perhokalastajien toimesta jo vuodesta 2009 lähtien. Nimeään parempi Mätäjoki on vedenlaadultaan hyvä ja joessa tavataan taimenta. Minulla ei ollut juuri aiempaa kokemusta talkootoiminnasta. Innokkaana kalastuksen harrastajana sekä luontoihmisenä halusin kantaa oman korteni tai pikemminkin ‘sorani’…

Tiedote: Suomen vesistösäätiö sosiaalisessa mediassa

Suomen vesistösäätiö viestii myös sosiaalisessa mediassa. Suomen vesistösäätiö on ottanut kesäkuun alussa verkkosivujen lisäksi käyttöön myös sosiaalisen median kanavat. Suomen vesistösäätiö käyttää sosiaalisen median viestinnässään pääsääntöisesti neljää eri sosiaalisen median kanavaa. Meidät löytää Facebookista, Instagramista, Twitteristä ja LinkedIn:istä. Sosiaalinen media on tehokas väylä tiedon jakamiseen Suomen vesistöjen tilasta, Suomen vesistöjen eteen tehtävästä työstä ja toiminnasta…

Blogi 1: Suomen vesistösäätiö – monimuotoisten sisävesien puolestapuhuja

Järvet, kohisevat kosket, kirkkaat vedet ja kesämökit ovat mielikuvia, jotka kytkeytyvät vahvasti suomalaisuuteen. Vesistömme mielletään puhtaiksi ja hyvinvoiviksi, mutta todellisuus on moniulotteisempi. Maassamme on kymmeniätuhansia rehevöityneitä järviä, padottuja virtavesiä ja heikossa tilassa olevia pienvesiä. Globaali monimuotoisuuskato ja ilmastonmuutos ovat aitoja uhkia myös Suomen sisävesille, joiden luontotyypeistä ja eliölajeista paikoin jopa yli puolet on arvioitu uhanalaisiksi…