Vedet pinnalla - tästä puhutaan viikolla 51

Kalavesien kunnostukseen mittava lisäraha: 1,4 miljoonaa euroa Eduskunta on myöntänyt Suomen virtavesien kunnostuksiin 1,4 miljoonan lisärahoituksen. Kunnostuksia kohdistetaan eri alueiden virtavesiin. Suurimmat kohteet sijaitsevat Lieksassa Ruunaalla sekä Posion Livojoessa. Muitakin kohteita on suunnitteilla. Kunnostuksissa parannetaan lohikalojen kutumahdollisuuksia rakentamalla kutusoraikoita sekä rakennetaan kiveämällä pienpoikasalueita. Lisäksi uittoa varten perattuja virtavesiä ennallistetaan luonnontilaisiksi ja poistetaan vaellusesteitä. Alkuperäinen uutinen…

Tutkimus: Euroopan jokivesistöissä yli 1,2 miljoonaa nousuestettä

Euroopan virtavesissä on arviolta yli 1,2 miljoonaa jokijatkumoa muuttavaa, keinotekoista rakennetta, kuten patoa, rumpua tai vesivoimalaa. Tutkimushankkeessa kartoitettiin nousuesteiden määrää ja tyyppiä 26 Euroopan maassa. Esteitä kartoitettiin tarkastelemalla olemassa olevaa tietoa, karttoja ja sateliittikuvia ja lisäksi tutkijat inventoivat 2700 kilometriä jokien varsia maastossa. Vapaasti virtaavat joet ovat tulleet yhä harvinaisemmiksi. Yksikään tutkimuksessa inventoitu joki ei…

Vedet pinnalla - tästä puhutaan viikolla 50

Vesistöpaneelissa mukana vankkaa asiantuntemusta Vesistöpaneeli on yhteistyöryhmä, joka kokoaa ja välittää tietoa päätöksenteon tueksi ja lisää vesiasioiden näkyvyyttä yhteiskunnassa. Paneelissa on mukana 43 vesi- ja ympäristöasiantuntijaa eri aloilta. Vesistöpaneelin toimintaa koordinoi Suomen vesistösäätiö. Paneelille tehdyn kyselyn mukaan Suomen vesistöistä heikoimmassa tilassa on pienvedet. Valuma-​​alueelta tuleva kuormitus heikentää edelleen Suomen sisävesien tilaa.  Alkuperäinen uutinen tästä Kaupunkilaiset…

Vesistöpaneeli: Suomen pienvesien tila on huono

Tiedote 10.12.2020, Suomen vesistösäätiö   Suomen pienvedet ovat osittain jopa hälyttävän huonossa kunnossa, ja valuma-​​alueelta tuleva kuormitus heikentää edelleen Suomen sisävesien tilaa. Näin toteavat uuden Vesistöpaneelin 36 asiantuntijajäsentä. Vesistöpaneelin on koonnut yhteen maaliskuussa 2020 perustettu Suomen vesistösäätiö, joka keskittyy suomalaisen sisävesiluonnon tilan parantamiseen ja vesiin liittyvän kulttuuriperinnön säilyttämiseen.   Valtaosa Vesistöpaneelin jäsenistä on sitä mieltä,…

Suomen vesistösäätiön neuvonantajisto

Suomen vesistösäätiön neuvonantajat Suomen vesistösäätiön neuvonantajina on aloittanut joukko pitkän linjan asiantuntijoita. Neuvonantajistoon kuuluvat europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, Suomen ympäristökeskuksen pitkäaikainen johtaja, erityisasiantuntija Lea Kauppi, ekologian professori Janne Kotiaho, Savo-​​Karjalan vesiensuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja, limnologi Jukka Koski-​​Vähälä sekä Finnish Design Forumin toiminnanjohtaja Petteri Kolinen. Neuvonantajisto auttaa säätiön tien viitoittamisessa ideoiden ja arvioiden toiminnan päämääriä ja keinoja niiden saavuttamiseksi.…

Vedet pinnalla - tästä puhutaan viikolla 48

Suomen paras luontoteko 2019-​​2020 -palkinnolle etsitään ehdokkaita Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n Suomen komitea etsii tahoa, joka on onnistunut turvaamaan suomalaisen luonnon monimuotoisuutta kekseliäin ratkaisuin tai innovaatioiden avulla. Edellisen palkinnon vastaanottivat Longinojan puroaktiivit Helsingissä sijaitsevan ojan ennallistamisesta puroksi uhanalaisten meritaimenten monimuotoiseksi elinympäristöksi. Alkuperäinen uutinen tästä Keski-​​Suomessa kunnostetaan rantaniittyjä Arvokkaina lintualueina tunnetut, Natura 2000 -kohteisiin kuuluvat Toivakan Humalalahden…

Vedet pinnalla - tästä puhutaan viikolla 47

Pohjois-​​Suomesta löydetty uusia raakku- eli jokihelmisimpukkaesiintymiä Lapista, Kainuusta ja Pohjois-​​Pohjanmaalta on löydetty 23 uutta erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan esiintymää. Virtaavissa vesissä elävä jokihelmisimpukka eli raakku on äärimmäisen pitkäikäinen, voiden elää jopa 200-​​vuotiaaksi. Raakkukannat ovat kärsineet mm. vesien likaantumisesta, rehevöitymisestä ja isäntäkalakantojen (lohet, taimenet) heikkenemisestä. Alkuperäinen uutinen tästä Kalastusrajoitusten laajentamista saimaannorpan suojelemiseksi kannatetaan Etelä-​​Savon maakuntaliiton kyselyssä kartoitettiin…

Vedet pinnalla - tästä puhutaan viikolla 46

Tourujoen kunnostussuunnitelma 3D-​videona Jyväskylän kaupunki on julkaissut Tourujoen kunnostussuunnitelmasta 3D-​​videon, jossa esitellään kunnostuksen pääkohdat. Tourujoen kunnostuksessa tähdätään vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamiseen sekä alueen virkistyskäytön lisäämiseen. Kolmivuotinen hanke käynnistynee vuonna 2021. Alkuperäinen uutinen tästä Lapissa innostetaan yhdistyksiä vesistöjen kunnostamiseen Kyläyhdistykset ja osakaskunnat halutaan mukaan vesistöjen kunnostamiseen Lapissa. Vesistökunnostushanke Veskun myötä Lapissa aloitti toimintansa maakunnallinen vesistökunnostusverkosto. Vesku neuvoo…

Vedet pinnalla - tästä puhutaan viikolla 45

Vaikuta vesiin ja kommentoi vesienhoitosuunnitelmia! Uudet ehdotukset Suomen eri alueiden vesienhoitosuunnitelmiksi ovat valmistuneet. Kaikki aiheesta kiinnostuneet voivat kommentoida ELY-​​keskusten laatimia suunnitelmia 2.11.2020–14.5.2021 välisenä aikana. Tarkoituksena on kuulla kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen ajatuksia siitä, miten vesien hyvä tila voidaan saavuttaa.  Alkuperäinen uutinen tästä Pohjois-​​Pohjanmaalla ennätykselliset syystulvat Pohjois-​​Pohjanmaalla vesistöt ovat paikoin jopa kevään tulvakorkeuksissa. Esimerkiksi Pudasjärvi on…

Vedet pinnalla - tästä puhutaan viikolla 44

Etelä-​​Karjalan virkistysaluesäätiölle vuoden vesistökunnostaja -palkinto Vuoden vesistökunnostaja -palkinnon sai Hanna Ollikainen ja Etelä-​​Karjalan virkistysaluesäätiö Hiitolanjoen ennallistamisen ja äärimmäisen uhanalaisen Laatokan lohen eteen tehdystä pitkäjänteisestä työstä. Suomen ja Venäjän välisen rajajoen, Hiitolanjoen, kolme patoa puretaan ja ennallistetaan vuoteen 2023 mennessä. Palkinto jaettiin Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaarissa 28.10.2020. Alkuperäinen uutinen tästä LUKE: Poimintahakkuilla voidaan säädellä suometsän vedenpintaa Suometsien hoidossa…