Vedet pinnalla - tästä puhutaan viikolla 47

Pohjois-​​Suomesta löydetty uusia raakku- eli jokihelmisimpukkaesiintymiä Lapista, Kainuusta ja Pohjois-​​Pohjanmaalta on löydetty 23 uutta erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan esiintymää. Virtaavissa vesissä elävä jokihelmisimpukka eli raakku on äärimmäisen pitkäikäinen, voiden elää jopa 200-​​vuotiaaksi. Raakkukannat ovat kärsineet mm. vesien likaantumisesta, rehevöitymisestä ja isäntäkalakantojen (lohet, taimenet) heikkenemisestä. Alkuperäinen uutinen tästä Kalastusrajoitusten laajentamista saimaannorpan suojelemiseksi kannatetaan Etelä-​​Savon maakuntaliiton kyselyssä kartoitettiin…

Vedet pinnalla - tästä puhutaan viikolla 46

Tourujoen kunnostussuunnitelma 3D-​videona Jyväskylän kaupunki on julkaissut Tourujoen kunnostussuunnitelmasta 3D-​​videon, jossa esitellään kunnostuksen pääkohdat. Tourujoen kunnostuksessa tähdätään vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamiseen sekä alueen virkistyskäytön lisäämiseen. Kolmivuotinen hanke käynnistynee vuonna 2021. Alkuperäinen uutinen tästä Lapissa innostetaan yhdistyksiä vesistöjen kunnostamiseen Kyläyhdistykset ja osakaskunnat halutaan mukaan vesistöjen kunnostamiseen Lapissa. Vesistökunnostushanke Veskun myötä Lapissa aloitti toimintansa maakunnallinen vesistökunnostusverkosto. Vesku neuvoo…

Vedet pinnalla - tästä puhutaan viikolla 45

Vaikuta vesiin ja kommentoi vesienhoitosuunnitelmia! Uudet ehdotukset Suomen eri alueiden vesienhoitosuunnitelmiksi ovat valmistuneet. Kaikki aiheesta kiinnostuneet voivat kommentoida ELY-​​keskusten laatimia suunnitelmia 2.11.2020–14.5.2021 välisenä aikana. Tarkoituksena on kuulla kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen ajatuksia siitä, miten vesien hyvä tila voidaan saavuttaa.  Alkuperäinen uutinen tästä Pohjois-​​Pohjanmaalla ennätykselliset syystulvat Pohjois-​​Pohjanmaalla vesistöt ovat paikoin jopa kevään tulvakorkeuksissa. Esimerkiksi Pudasjärvi on…

Vedet pinnalla - tästä puhutaan viikolla 44

Etelä-​​Karjalan virkistysaluesäätiölle vuoden vesistökunnostaja -palkinto Vuoden vesistökunnostaja -palkinnon sai Hanna Ollikainen ja Etelä-​​Karjalan virkistysaluesäätiö Hiitolanjoen ennallistamisen ja äärimmäisen uhanalaisen Laatokan lohen eteen tehdystä pitkäjänteisestä työstä. Suomen ja Venäjän välisen rajajoen, Hiitolanjoen, kolme patoa puretaan ja ennallistetaan vuoteen 2023 mennessä. Palkinto jaettiin Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaarissa 28.10.2020. Alkuperäinen uutinen tästä LUKE: Poimintahakkuilla voidaan säädellä suometsän vedenpintaa Suometsien hoidossa…

Pelastetaan purot - kansalaiset valmiita toimiin lähivesien puolesta

Luonnon monimuotoisuus on vähentynyt voimakkaasti ihmisen toiminnan seurauksena myös Suomessa. Erityisen uhanalaisia ovat virtavetemme. Arvion mukaan esimerkiksi vain noin 2 % Suomen purovesistöistä on luonnontilaisia ja Etelä-​​Suomen jokivesistä uhanalaisia on jo noin 69%. Virtavesielinympäristöjen tuhoutumisesta on kärsinyt myös niiden lajisto. WWF:n tuoreen Living Planet Indexin mukaan esimerkiksi Euroopan vaelluskalapopulaatiot ovat pienentyneet 93 % viimeisen 50…

Blogi 2: Ympäristötekoja lähipurojen puolesta

Syksyllä vuonna 2014 osallistuin ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudulla sijaitsevan Mätäjoen kunnostustalkoisiin. Jokea oli kunnostettu vapaaehtoisvoimin muun muassa Virtavesien hoitoyhdistyksen ja Helsingin perhokalastajien toimesta jo vuodesta 2009 lähtien. Nimeään parempi Mätäjoki on vedenlaadultaan hyvä ja joessa tavataan taimenta. Minulla ei ollut juuri aiempaa kokemusta talkootoiminnasta. Innokkaana kalastuksen harrastajana sekä luontoihmisenä halusin kantaa oman korteni tai pikemminkin ‘sorani’…

Tiedote: Suomen vesistösäätiö sosiaalisessa mediassa

Suomen vesistösäätiö viestii myös sosiaalisessa mediassa. Suomen vesistösäätiö on ottanut kesäkuun alussa verkkosivujen lisäksi käyttöön myös sosiaalisen median kanavat. Suomen vesistösäätiö käyttää sosiaalisen median viestinnässään pääsääntöisesti neljää eri sosiaalisen median kanavaa. Meidät löytää Facebookista, Instagramista, Twitteristä ja LinkedIn:istä. Sosiaalinen media on tehokas väylä tiedon jakamiseen Suomen vesistöjen tilasta, Suomen vesistöjen eteen tehtävästä työstä ja toiminnasta…

Blogi 1: Suomen vesistösäätiö – monimuotoisten sisävesien puolestapuhuja

Järvet, kohisevat kosket, kirkkaat vedet ja kesämökit ovat mielikuvia, jotka kytkeytyvät vahvasti suomalaisuuteen. Vesistömme mielletään puhtaiksi ja hyvinvoiviksi, mutta todellisuus on moniulotteisempi. Maassamme on kymmeniätuhansia rehevöityneitä järviä, padottuja virtavesiä ja heikossa tilassa olevia pienvesiä. Globaali monimuotoisuuskato ja ilmastonmuutos ovat aitoja uhkia myös Suomen sisävesille, joiden luontotyypeistä ja eliölajeista paikoin jopa yli puolet on arvioitu uhanalaisiksi…