Kalanviljelylaitoksen historia

Kalanviljelylaitoksen aikajana

Sata vuotta kalakantojen hoitoa

1921: Puutavaran uiton aiheuttamia vahinkoja kompensoimaan perustettiin tuottoisa kalanviljelylaitos Laukaan Simunan kylään. 1921-1969: Kymin uittoyhdistyksen kausi. Kasvatettiin 11 eri kalalajia, pääosin taimenta, siikaa ja harjusta. 1969: Vesioikeus kumoaa kalanviljelylaitoksen kalatalousvelvoitteet uittoyhdistyksen toiveesta. Laitos siirtyy Serlachius-yhtymän hallintaan. Viljely keskittyy nyt haukeen, järvitaimenen emokalasto menetetään nopeasti. 1978: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos vuokraa laitoksen Laukaan keskuskalanviljelylaitoksen apulaitokseksi. Simunassa keskitytään siian, järvitaimenen, kuhan, karpin ja harjuksen emokalastojen kasvatukseen sekä tutkimukseen. 1986: Kalanviljeylaitoksen toiminta lakkautetaan lähes kokonaan. Pienimuotoinenkin kasvatuskäyttö loppuu uudelle vuosituhannelle tultaessa.
2020: Uuden aikakauden alku. R. Erik & Bror Serlachiuksen säätiö ostaa kalanviljelylaitoksen alueen. Luonnonmukaistamis- ja tutkimushankkeen ideointi alkaa. 2021: Laitoksen vedenottokanavasta päätetään muokata lisääntymisalue järvitaimenelle. Capeenpuroksi nimetyn kanavan luonnonmukaistamisen suunnittelu käynnistyy. Kalasto kartoitetaan, verkkosivut avataan ja viestintä aloitetaan. Tutkimusyhteistyön suunnittelu polkaistaan käyntiin. 2023: Kasvillisuus kartoitetaan ja Capeenpuron luonnonmukaistamistyöt alkavat. Puron lisäksi läheinen kosteikkoalue kohennetaan jatkumoksi purolle. 2024: Capeenpuron ja puron yhteydessä sijaitsevan kosteikkoalueen avajaiset järjestetään. Kalaston, pohjakasvien ja hyönteisten seuranta jatkuu vesityksen jälkeen tuottaen tärkeää ja ainutlaatuista tietoa tutkimukselle. 2025–2027: Kalanviljelylaitoksen kulttuurihistoriallisesti merkittävän päätalo entisöidään ja remontoidaan.
Grafiikan ylin ja alin valokuva: Gripenberg, L. 1924. Kymin lauttausyhdistys, muistojulkaisu 50-​vuotisen yhteisuiton johdosta Päijänteen vesistössä 1873-1922. 

Kalankasvatuksen historia Simunassa

Keskisuomalaisia innovaatioita ja tahattomia kompastuskiviä

Simunan kalanviljelylaitos perustettiin vuonna 1921 voimistamaan puutavaran uiton heikentämiä vaelluskalakantoja. Laitos oli monessa asiassa aikansa edelläkävijä, jossa tehtiin paljon arvokasta ja uraauurtavaa kalanviljelyn ja kalavesien hoidon kehittämistyötä. Muun muassa taimenen emokalakasvatus ja hautomon sijoittaminen viljelylaitoksen hoitajan talon alle kellariin olivat uudenlaisia ratkaisuja. Simunassa kokeiltiin myös kasvattaa taimenta luonnonpuroissa. Simunassa viljellystä Rautalammin reitin taimenesta tuli valtakunnan taimenvelvoitteiden pääkanta.

Simunan vasta-​avattu kalanviljelylaitos vuonna 1921. Kuvassa vedenottokanava sekä kalanviljelyaltaat. Kuvan lähde: Gripenberg, L. 1924. Kymin lauttausyhdistys, muistojulkaisu 50-​vuotisen yhteisuiton johdosta Päijänteen vesistössä 1873-1922.
Simunan osittain umpeenkasvaneet kalanviljelyaltaat sata vuotta myöhemmin, vuonna 2021.

Kalankasvatuksessa tehtiin myös virheitä, joista kohtalokkain lienee 5 700 eri puolilta maakuntaa pyydettyjen kututaimenten perintöaineksen hautominen osakantoja erottelematta. Tämän seurauksena koskikohtaisten osakantojen ainutlaatuiset erityispiirteet hävisivät ja sulautuivat ”yleiskeskisuomalaiseksi” yhteiskannaksi.

Kestävänä kalavedenhoitona ei voitane myöskään pitää viljelyperiaatetta, jossa kututaimenia haalittiin sieltä, missä kaloja vielä oli jäljellä ja siirrettiin sinne, mistä uitto oli ne hävittänyt. Tähän kun summataan lisäksi kehittymätön istutustapa ja perattu uittouoma, päädytään jälkiviisaaseen päätelmään, että taimenen kutupyynnistä ja hautomisesta luopuminen olisi tuottanut paremman lopputuloksen kuin viljelytoiminta.

Unholaan vaipumassa ollut satavuotias laitos on kokemassa uutta tulemista, kun Capeenpuro luonnonmukaistetaan taimenen lisääntymisalueeksi.

Teksti: Anssi Eloranta

Laitoksenhoitajan talo

Kalanviljelylaitoksen talo kiinnosti aikanaan myös arkkitehtonisesti

Simunan kalanviljelylaitoksen talo valmistui vuonna 1921. Luonto on sittemmin ottanut entisen laitoksen omakseen luoden talon pihapiiristä puutarhamaisen keitaan. Alvar Aalto teki vuonna 1924 puistosuunnitelmia laitoksen yhteyteen kohentaakseen sen ilmettä.

Tältä kalanviljelylaitoksen talo näytti laitoksen toiminnan alkaessa vuonna 1921. Valokuvan lähde: https://​www​.finlandiakirja​.fi/​f​i​/​l​e​n​n​a​r​t​-​g​r​i​p​e​n​b​e​r​g​-​k​y​m​i​n​-​l​a​u​t​t​a​u​s​y​h​d​i​s​t​y​s​-​8​3​1​2​5​2​.​h​tml
Talo on sittemmin muuttunut reippaasti.
Talon pihalla sijaitsevat pienet kalanviljelyaltaat muistuttavat tänä päivänä pikemminkin englantilaista puutarhaa.
Talon kellarissa oli ennen poikashautomo.
Vesi kulkee edelleen talon alta, ja hanat olisi mahdollista avata täyttämään hautomon altaat.