Capeenpuron luonnonmukaistaminen

yhteistyötä, innovaatioita ja tutkimusta

Capeenpuro on 1920-​luvulla kaivettu, noin kilometrin pituinen kalanviljelylaitoksen vedenottokanava, jonka luonnonmukaistamisen suunnittelu käynnistyi kesällä 2021. Jo vuosia poissa käytöstä olleesta kanavasta muokataan luonnonuomaa jäljittelevä, mutkainen ja monimuotoinen taimenen kutupuro. Samalla kalanviljelylaitoksen vanhoista altaista tehdään monimuotoinen kosteikkoalue. Tavoitteena on tarjota uutta lisääntymis- ja elinaluetta taimenille ja muulle eliöstölle.

 

Hanke on monilta osin ainutlaatuinen ja mittava. Taustalla ei ole velvoitteita tai patoa, sillä lähellä on vapaasti virtaava kalojen vaellusreitti. Motiivina hankkeen toteuttamiseen on uhanalaisten vaelluskalakantojen elvyttäminen. Uuden virtavesielinympäristön luominen on Suomessa uutta eikä vastaavaa vedenottokanavan luonnonmukaistamista ole tiettävästi aiemmin tehty. Hankkeeseen sisällytetään laajaa ja monivuotista seurantaa. jonka avulla saadaan arvokasta tietoa kunnostusmenetelmien kehittämisen tueksi.

 

Hankkeen alullepanija on alueen omistava R. Erik ja Bror Serlachiuksen Säätiö, joka vastaa rahoituksen keräämisestä ja rahoittaa hanketta myös itse. Vastikään käynnistynyttä suunnittelua koordinoi Suomen vesistösäätiö ja suunnitelman laatii Interenv Oy.  Suunnitteluhankkeen osarahoittaja on Keski-​Suomen ELY-keskus.

tervetuloa mukaan!

Capeenpuron kunnostuksen tavoitteena on toimia esimerkkinä ja innostaa eri tahoja virtavesielinympäristöjen tilan parantamiseen. Mukaan haastetaan kansalaisia, yrityksiä ja muita organisaatioita tarjoamalla mahdollisuus osallistua hankkeen rahoitukseen ja kunnostustalkoisiin.  Eri toimijat pääsevät osalliseksi hankkeeseen ja saavat säännöllisen raportin tutkimuksen edistymisestä ja tuloksista. Jos kiinnostuit yhteistyöstä, ota yhteyttä: capeenpuro@​gmail.​com. 

Capeenpuron calenteri

Huhtikuu 2022

Capeenpuron luonnonmukaistaminen käynnistyy! Pohjois-​Savon ELY-​keskus avustaa Capeenpuron kunnostusta taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueeksi 50 000 eurolla. ELY-​keskus on solminut yhteistyösopimuksen R. Erik & Bror Serlachiuksen säätiön kanssa, jossa avustuksesta on sovittu. Lämmin kiitos luottamuksesta!

Marraskuu 2021

Capeenpurolla vierailee Jyväskylän yliopiston asiantuntijoita. Vierailun aikana on tarkoitus pohtia tutkimusyhteistyötä ja Capeenpuron kytkeytymistä Päijänteen alueen biosfäärisuunnitelmiin. Päijänteelle haetaan biosfäärialueen tunnusta UNESCOn Man and the Biosphere (MAB) -ohjelmasta. Hakemuksen valmistelua koordinoi ja toteuttaa Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisö JYU.WISDOM.

Myös ELY-​keskuksen väki käy tutustumassa alueeseen.

Lokakuu 2021

Capeenpuron suunnitelman valmistelu on käynnissä. Capeenpuron www-​sivut avataan. 

Syyskuu 2021

Jyväskylän yliopisto kartoittaa puron kalastoa sähkökoekalastuksella. 
Tutustu tuloksiin

Elokuu 2021

Hankkeelle kootaan ohjausryhmä, johon kuuluvat Anssi Eloranta, Saija Koljonen (SYKE), Jukka Syrjänen (Jyväskylän yliopisto) ja Pasi Perämäki (Keski-​Suomen ELY-​keskus). Ohjausryhmä tutustuu puroon maastossa.

Purolla tehdään kasvillisuuskartoitus (SYKE). 

Heinäkuu 2021

Purolla toteutetaan maastomittaukset suunnittelun pohjaksi. 

Kesäkuu 2021

Suunnitelma tilataan Interenv Oy:ltä.  Suunnitelman laatiminen alkaa. 

Toukokuu 2021

Capeenpuron luonnonmukaistamishankkeen suunnittelulle myönnetään avustus Keski-​Suomen ELY-​keskuksesta ja hanke käynnistyy. 

Syksy 2020

R.Erik ja Bror Serlachiuksen Säätiö ideoi omistamansa kalanviljelylaitoksen vedenottokanavan muokkaamista vaelluskalojen lisääntymisalueeksi. Suomen vesistösäätiö tulee mukaan suunnittelemaan hanketta. Suunnitelman laatimisille päätetään hakea osarahoitusta ELY-keskukselta.