Tomi Räsänen

tomi-rasanen-tiimikuva-pienennetty

”Havahduin vuonna 2014 pääkaupunkiseudun purojen ja pienvesien heikkoon tilaan. Siitä lähtien olen ollut vuosittain mukana virtavesien kunnostuksissa, työskennellyt Vantaan kaupungin purotalkkarina ja Kaakkois-​Suomen ELY-​keskuksen vesistöyksikössä rajavesistöselvityksen parissa. Virtavesien äärellä ja talkootoiminnan kautta olen tehnyt uusia tuttavuuksia ja saanut yhteenkuuluvuuden ja onnistumisen tunteita.”

Tomilla on kokemusta virtavesikunnostuksista, talkoiden vetämisestä ja vapaaehtoistoiminnasta sekä tietämystä Suomen virtavesien ja vaelluskalojen tilasta. Työ sekä käytännön toiminta ovat kerryttäneet arvokasta kokemusta vesiensuojeluun ja vesistökunnostuksiin liittyen. Tietämystä ympäristöasioista ovat lisänneet monitieteiset opinnot Helsingin yliopistossa. Tomi on koulutukseltaan FM pääaineenaan alue- ja kulttuurintutkimus.

”Haluan omalla esimerkilläni innostaa kansalaisia kunnostamaan lähivesistöjään – pienilläkin ponnistuksilla on mahdollista aikaansaada positiivisia muutoksia ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta sekä parantaa uhanalaisten lajien asemaa. Avoimella ja selkeällä viestinnällä ja tiedottamisella edistetään kansalaisia ja päättäjiä tekemään oikeita ratkaisuja vesiemme hyväksi.”

Tomi Räsänen
Asiantuntija, viestintä ja vapaaehtoistyö
Suomen vesistösäätiö