Karoliina Junno-​Huikari: Yhteisöllisyys on rock!

Tervehdys Puujärven ja Tesvärin rannoilta, Karjalohjalta, joka nykyään on yksi Lohjan kaupungin sivukylistä. Karjalohja on vireä maalaiskylä, joka saa varsinkin kesäisin lisävirtaa kesäasukkaistaan. Heitä viihtyy kylässä vakiasukkaiden seurana sankoin joukoin, eikä ihme. Viehättävät järvimaisemat ovat paikkakunnan ylpeys. Sen helmi, koko Karjalohjan sydän, on Natura-​suojeltu Puujärvi. Uskallan väittää, että karjalohjalaisille järvi on kokoaan suurempi ja rantojaan laajempi, erityisen merkityksellinen ja rakas.

Käytännön todisteena järven erityisyydestä toimii Puujärven vesiensuojeluyhdistys ry (PVSY), jonka puheenjohtajana tätä blogikirjoitusta kirjoitan. Yhdistys on tiettävästi Suomen vanhimpia: se perustettiin jo heinäkuussa 1967. Tunnuslauseemme, jonka kylällä kulkija voi bongata vaikkapa t-​paidoista ja lippiksistä on ”Pidä Puujärvi puhtaana!”.

Meitä yhdistää rakkaus lähiluontoon ja halu toimia sen puolesta. Joukossa on vanhoja konkareita ja nuoria innokkaita ihmisiä, mökkiläisiä ja paikallisia, luontospesialisteja, someosaajia, hiljaisia mietiskelijöitä ja nopeasti innostuvia puuhaajia. Paikallisuus on vahvuutemme ja yhteisöllisyys voimasanamme. 

Yhdessä tehden enemmän hyvää

Kokoamme tietoa ja seuraamme Puujärven ja Tesvärin tilaa. Olemme aloitteellisia ja vaikutamme maan- ja vedenkäyttösuunnitelmiin ja -hankkeisiin, teemme esityksiä ja tiedotamme toiminnastamme. Viime vuosina yhdistys on keskittynyt erityisesti Luhju-​hankkeeseen, jonka tavoite oli pyrkiä vähentämään ravinteiden ja kiintoaineksen valumista Puujärveen ja näin hidastaa vedenlaadun heikkenemistä.

“Vaikka ottaisimme kuinka monta vesinäytettä tai rakentaisimme kosteikon toisensa perään, työmme olisi turhaa ilman paikallisen yhteisön tukea.” 

 

Vaikka ydinporukkamme on pieni, tavoitteenamme on olla olemassa ja näkyvillä kaikille Puujärven ja Tesvärin rantojen asukkaille ja myös muille kyläläisille. Pidämme Puujärveä puhtaana monella tavoin mutta ennen kaikkea yhteisöllisyyttä ja osallisuutta hyödyntäen. Vaikka ottaisimme kuinka monta vesinäytettä tai rakentaisimme kosteikon toisensa perään, työmme olisi turhaa ilman paikallisen yhteisön tukea. Tämä on meille sekä haaste että mahdollisuus. Haasteena on erityisesti tavoittaa samaan aikaan sekä vanhemmat että aivan uudet Puujärven alueella aikaansa viettävät sukupolvet. Tämä vaatii aikaa, osaamista ja myös rahaa. Ja vaikka viestimme pieneksi yhdistykseksi sangen paljon, tuntuu se usein liian vähältä.

Kuva 2: Luhju-​hankkeessa perustettu Satakielikosteikko. Laskeutusaltaan luonnon monimuotoisuus palaa alueelle kaivutöiden jäljiltä. © PVSY:n kuva-arkisto.

Puujärvipäivä, jonka järjestämme aina heinäkuussa, on kylän yhteinen juhlapäivä, jolloin on aika nauttia kesätapahtuman tunnelmasta, kahvitella tuttavien kanssa ja jonottaa kesän ensimmäisiä uuden sadon perunoita. Samalla järjestämme myös Puujärven ympärijuoksun ja -pyöräilyn ja saamme näin lisää huomiota vesiensuojelutyölle. Järjestämme myös opastettuja luontoretkiä ja olemme aloittaneet hoitokalastushankkeen, jossa kutsuimme jokaisen rantojen asukkaan mukaan pitämään Puujärveä puhtaana katiskoiden avulla.

Kukin voi vaikuttaa tavallaan

Lopuksi pääsen hehkuttamaan vielä jotain erityistä, jolla keräsimme varoja hankkeisiimme mutta teimme ennen kaikkea tunnetuksi viestiämme luonnonsuojelun puolesta. Apua saimme yllättävältä taholta ja samalla koimme mitä voi tapahtua, kun pieni yhdistys päättää yrittää suuria. Silloin voi vaikka maalaiskylän torilla tavata maailmanluokan muusikoita.

“Asenne ratkaisee ja jokainen voi tehdä lähiympäristönsä hyväksi paljon hyödyntämällä omaa osaamistaan.” 

 

Päätimme nimittäin järjestää hyväntekeväisyyskonsertin, ja esiintyjän saimme selville yhdellä sähköpostiviestillä. Kaksi tuntia siitä, kun lähetimme paikalliselle mökkiläiselle Sami Yaffalle nöyrän pyynnön esiintyä konsertissamme – ilmaiseksi – saimme innostuneen myöntävän vastauksen. Pian Karjalohjan torilla raikui rokki komeasti ja kovaa. Kassaamme kilisi riemastuttava määrä rahaa mutta ennen kaikkea kokosimme torille koko kylän, kaikki sukupolvet vauvasta vaariin.

Sami Yaffan asenteessa voi nähdä jotain hyvin olennaista. Asenne ratkaisee ja jokainen voi tehdä lähiympäristönsä hyväksi paljon hyödyntämällä omaa osaamistaan. Yksi hoitokalastaa, toinen vetäisee keikan, kolmas ostaa liput keikalle. Porukalla tehden ja osaamisemme yhdistäen saamme paljon aikaan.
Puheenjohtajana juuri tämä on se jokin, joka minut saa toimimaan: mahdollisuus yhdistää luonnon ja yhteisön hyvinvointi. Uskon, että me-​henki ja ylpeys omista kotikulmista on tutkimustiedon ohella tehokkain tapa huolehtia Puujärven arvokkaasta Natura-​alueesta myös tulevina vuosina.


Karoliina Junno-​Huikari

Puheenjohtaja

Puujärven vesiensuojeluyhdistys ry

Kuva 1: Puujärvi kauniina kesäpäivänä. © PVSY:n kuva-arkisto.