Kohti tiiviimpää vesialan oppilaitosten ja työelämän vuoropuhelua

Suomen vesistösäätiö on osatoteuttajana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa yhteistyöhankkeessa, jossa vastataan vesialan osaamis- ja rekrytointitarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on parantaa jatkuvan oppimisen edellytyksiä vesialalla. 

 

Suomen vesistösäätiö on mukana rakentamassa verkostoa, joka tuo yhteen vesialan eri koulutustoimijoita, työelämän edustajia ja koulutettavia. Verkostoitumisen tavoitteena on mm. edistää koulutusta järjestävien tahojen vuoropuhelua, parantaa ja yhdenmukaistaa koulutusten sisältöjä, tehostaa materiaalien yhteiskäyttöä ja lisätä yhteistyötä eri oppilaitosten välillä. Lisäksi Suomen vesistösäätiö suunnittelee mentoriohjelmakonseptin vesiensuojelun ja -kunnostuksen toimialalle. Sen tavoitteena on parantaa oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä ja helpottaa alalle työllistymistä. 


Hanketta koordinoi
Suomen ympäristöopisto SYKLI. Hankkeen osatoteuttajia Suomen vesistösäätiön ohella ovat Turun ammattikorkeakoulu ja Savonia-​ammattikorkeakoulu.


Hanke on saanut rahoituksen Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+), Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Jatkuva oppiminen -hankehausta.

 

Lisätietoja: 

Liisa Hämäläinen, etunimi.​sukunimi@​vesistosaatio.​fi

Lue lisää SYKLI:n hankesivuilta