Yhdessä saamme aikaan hyvää

lahjoitukset

Anna lahja, joka kasvaa tulevaisuudessa

Lahjoittamalla mahdollistat konkreettista työtä ja yhteistyön kehittämistä sisävesiemme puolesta. Lahjoitusvaroin edistämme vesien kestävää käyttöä, suojelua ja kunnostusta ohjaamalla varoja erilaisiin kunnostushankkeisiin sekä säätiömme muuhun toimintaan, jolla on vaikuttavuutta niin kansalaisille, yrityksille kuin päätöksentekoonkin. 

Sisävesien suojelun arvo muodostuu makean veden välttämättömyydestä kaikelle elämälle. Suomen sisävedet ovat globaaliin tasoon nähden melko hyvässä kunnossa ja niitä on runsaasti, mutta myös kotimaan vesistöissä on paljon työtä tehtävänä. Ennestään hyväkuntoisia vesialueita on jatkossakin suojeltava, virtavesijatkuvuutta vahvistettava sekä vesistöjen rehevöitymistä estettävä. Lisäksi uhanalaiseksi luokiteltua pienvesiluontoa tulee suojella.

 

lahjoita näin

Voit tehdä kertalahjoituksen tilisiirrolla.

Saaja: Suomen vesistösäätiö sr.

Tilinumero: FI06 1544 3000 2213 53

Viesti: Tilisiirron yhteyteen voit kirjoittaa viestin, mihin tarkoitukseen haluaisit lahjoituksesi suunnattavan.

Yleislahjoitus

Yleislahjoituksella turvataan vesiluonnon monimuotoisuutta. Kohteina säätiön toiminta, ajankohtaiset hankkeet, vesienhoitotyö ja kunnostukset.

Merkkipäivälahjoitus

Haluatko kerätä varoja merkkipäivänäsi ja kohdentaa ne Suomen vesistöille? Lue oheisesta napista klikkaamalla lisää oman keräyksen järjestämisestä.

Testamenttilahjoitus

Testamenttilahjoituksella voit testamentata osan omaisuudestasi säätiön toiminnan tukemiseksi ja puhtaiden vesien säilyttämiseksi tulevillekin sukupolville.

Yrityslahjoitus

Suomen vesistöt tarvitsevat tukijoita myös yritysmaailmasta. Olisiko yrityksenne kiinnostunut tukemaan Suomen vesistöjen hyvinvointia?