Pienvesi-​HELMI

Pienvesi-​HELMI vipuvartena ennallistamistoiminnan lisäämisessä

Vuosina 2022-​2023 toteutetussa Pienvesi-​HELMI-​hankkeessa ennallistettiin, suunniteltiin ja inventoitiin pienvesiä Uudellamaalla, Varsinais-​Suomessa, Satakunnassa, Keski-​Suomessa ja Lapissa. Hankkeen käytännön toimenpiteiden lisäksi se toimi vipuvartena ennallistamistoiminnan valtakunnallisessa lisäämisessä. Hankkeessa  kehitettiin menetelmiä, opittiin ja innostettiin eri tahoja pienvesien tilan parantamiseen.


Hanketta koordinoi  Suomen vesistösäätiö ja se toteutettiin yhdessä Keski-​Suomen vesi ja ympäristö ry:n, Länsi Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n, Pyhäjärvi-​instituutin ja Valonian kanssa.

hankkeen mahdollistajat

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 494 000 euroa, josta 80 % oli Helmi-​elinympäristöohjelman avustusta.  Hankkeen muita rahoittajia olivat Rapala VMC EcoChoice Program, UPM, Stora Enso, Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, Simon ja Saarijärven kunnat sekä Suomen vesistösäätiö sr.

Hankkeen materiaalit

Tutustu kohteisiin

Yhteistyökumppanimme:

Hankkeen rahoittajat: