Pienvesi-​HELMI

Pienvesi-​HELMI vipuvartena ennallistamistoiminnan lisäämisessä

Pienvesi-​HELMI vipuvartena ennallistamis-​toiminnan lisäämisessä

Pienvesi-​HELMI-​hankkeessa ennallistetaan, suunnitellaan ja inventoidaan pienvesiä Uudellamaalla, Varsinais-​Suomessa, Satakunnassa, Keski-​Suomessa ja Lapissa vuosina 2022 ja 2023. Hankkeen käytännön toimenpiteiden lisäksi se toimii vipuvartena ennallistamistoiminnan valtakunnallisessa lisäämisessä. Hankkeessa  kehitetään menetelmiä, opitaan ja innostetaan eri tahoja pienvesien tilan parantamiseen.

Hanketta koordinoi  Suomen vesistösäätiö ja se toteutetaan yhdessä Keski-​Suomen vesi ja ympäristö ry:n, Länsi Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n, Pyhäjärvi-​instituutin ja Valonian kanssa.

ajankohtaista

mikä pienvesi?

Pienvedet – lähteet, norot, lammet, purot ja rannikkovedet – sekä niiden lähiympäristöt ovat ainutlaatuisia ja herkkiä elinympäristöjä. Ne ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle ja koti monelle uhanalaiselle lajille. Pienvedet kytkevät lisäksi erilaisia ympäristöjä toisiinsa ja ovat siksi erottamaton osa veden kiertokulkua ja ekosysteemien toimintaa.

» SYKE:n Pienvesiopas

hankkeen tavoitteet

  1. Lisätä pienvesien ja rantaluonnon monimuotoisuutta ennallistamalla erityyppisiä pienvesiä eri puolilla Suomea.
  2. Parantaa pienvesien ennallistamistoiminnan edellytyksiä lisäämällä pienvesiin ja niiden tilan parantamiseen liittyvää tietoisuutta.
  3. Kasvattaa pienvesien ennallistamisen toimijajoukkoa vahvistamalla yhteistyötä ja osaamista.

“Pienvesi-​Helmi on sekä alueellisesti että sisällöllisesti laaja ja vaikuttava hanke, joka on konsortiona monen vahvan ja osaavan toimijan yhteinen tulos. 

hankkeen mahdollistajat

Hankkeen kokonaisbudjetti on 494 000 euroa, josta 80 % on Helmi-​elinympäristöohjelman avustusta. Helmi-​ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-​ohjelman vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa.

Hankkeen muita rahoittajia ovat Rapala VMC EcoChoice Program, UPM, Stora Enso, Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, Simon ja Saarijärven kunnat sekä Suomen vesistösäätiö sr.

Miksi ennallistetaan?

Tutustu kohteisiin

Hankkeessa tapahtuu

Osaaminen kiertoon

Yhteistyökumppanimme:

Hankkeen rahoittajat: