Pienvesi-​HELMI-​hankkeessa tapahtuu

Inventointia ja suunnittelua

Pienvesi-​HELMI-​hankkeen ennallistamiskohteiden inventoinnit ja toimenpiteiden suunnittelu pyörähtävät käyntiin kesällä 2022. Ennallistamistoimenpiteet toteutetaan pääosin kesällä 2023.

Maastokoulutuksia ja webinaareja

Hankkeessa järjestetään kaikille avoin ja maksuton webinaarisarja pienvesistä. Webinaarit ajoittuvat helmi-​huhtikuulle. Tutustu ohjelmaan alla olevan linkin takaa: 

» Suojele ja kunnosta pienvesiä -webinaarisarja keväällä 2023 (SVS 18.1.23)

Satakunnassa, Uudellamaalla, Varsinais-​Suomessa, Keski-​Suomessa ja Lapissa järjestään osana hanketta eri pienvesityyppien ennallistamiseen liittyviä maastokoulutuksia kesällä ja syksyllä 2023. Tutustu maastokoulutuksiin:

» Maastokoulutukset kesällä ja syksyllä 2023 (SVS 25.4.2023)

Viestinnällä vaikuttavuutta

Hankkeen etenemisestä viestitään Suomen vesistösäätiön ja osahankkeiden toteuttajien kanavissa.  Hankkeen viestinnän avulla käännetään katseet pienimpiin vesiimme ja lisätään tietoa niiden merkityksestä, tilasta ja ennallistamisen mahdollisuuksista.


Tiedotteet:

» Helmi-​ohjelmasta yhteensä 3,5 miljoonaa euroa tukea kunnille ja järjestöille luonnon monimuotoisuutta vahvistaviin töihin (Ympäristöministeriö 20.4.22)

» Merkittävä rahoitus pienvesien tilan parantamiseen (SVS 30.3.22)

 

Seuraa somessa: #pienvesihelmi 

Yhteistyössä:

Hankkeen rahoittajat: