Ohjeita pienvesien tarkkailuun ja seurantaan

Havainnointi antaa tietoa lähiluonnon muutoksista

Pienvedet ovat ajan saatossa kärsineet monenlaisesta ihmistoiminnasta ja luonnontilaisia pienvesiä on jäljellä enää hyvin vähän. Lähiympäristön pienvesien havainnointi antaa tärkeää tietoa ympäröivän luonnon tilasta. Luonnossa liikkuminen ja sen ilmiöiden tarkkailu on myös tapa lisätä omaa hyvinvointia. 

Voit selvittää omien havaintojesi perusteella missä tilassa vaikkapa omalla maallasi tai kotisi läheisyydessä oleva pienvesi on ja mihin suuntaan se kehittyy. Olisiko se mahdollista suojella? Tai voisiko sen tilaa parantaa ennallistamalla?

Pienvesiä ja niiden lähiympäristöä voi havainnoida monin eri tavoin, kevyesti tarkkailemalla tai järjestelmällisesti tietoa keräten, tallentaen ja eri vuosien havaintoja vertaillen. Kansalaisten havaintoja käytetään myös tutkijoiden apuna ympäristön tilan seurannassa. Pienvesiin liittyen kansalaishavaintoja linnuista, kaloista, kasvi- ja hyönteislajeista ja haitallisista vieraslajeista voi tallentaa laji.fi-palveluun. Isompien lampien vedenkorkeudesta, lämpötilasta, jäätilanteesta ja sinilevien esiintymisestä voi tallentaa tietoja vesi.fi:ssä.

Toisinaan on vaikea tietää millainen lähivesi on alunperin ollut. Tietoa voi saada tutustumalla vanhoihin karttoihin, ilmakuviin tai ojitusyhteisöjen kuivatussuunnitelmiin. Esimerkiksi purojen alkuperäiset uomalinjaukset voivat näkyä vanhoissa kartoissa tai ilmakuvissa. Myös paikallisten museoiden, arkistojen ja kirjastojen kokoelmista voi löytyä kiinnostavia historiallisia tietoja. 

Vanhoja karttoja ja ilmakuvia

Lue lisää lähiluonnon havainnoinnista