Tarkkaile lähivettäsi!

Ohjeita pienvesien tarkkailuun ja seurantaan

Ihmisen toiminta on vaikuttanut monin tavoin vesiluontoomme. Pienimmät vetemme, eli lähteet, purot, norot ja lammet, ovat kaikista vesistöistämme uhanalaisimpia. Ne ovat kärsineet esimerkiksi ojituksista, hakkuista ja rakentamisesta. Pienvesien pelastamiseksi on tärkeää, että niiden tilan heikentyminen pysähtyy. Pienvesiä voi suojella monin tavoin, esimerkiksi jättämällä hakkuissa niiden ympärille tarpeeksi laajat suojavyöhykkeet. Huonoon kuntoon päässeiden pienvesien tilaa voidaan kohentaa ennallistamalla.

Sivulle on koottu neuvoja pienvesien tunnistamiseen, tarkkailuun ja seurantaan. Pienvesien tunnistaminen on tärkeää, jotta ne osataan ottaa maankäytössä huomioon. Tarkkailu antaa tietoa lähiluonnosta ja siinä tapahtuvista muutoksista. Järjestelmällisempi seuranta on tärkeää etenkin ennallistamisen jälkeen, jotta nähdään miten toteutetut toimet ovat onnistuneet. Tieteelliseen tutkimukseen soveltuvia seurantamenetelmiä on koottu omiin oppaisiinsa, joiden linkit löydät täältä. 

Pienvesien pelastaminen on meidän kaikkien yhteinen tehtävä. 

Miten tunnistan pienveden?

Havainnoilla tietoa lähiluonnosta

Pienvesien ennallistaminen

Seuranta on tärkeää