Rheinfelden – Euroopan suurin ja kaunein ohitusuoma

Keväinen blogini Ruppoldingenin luonnonmukaisesta ohitusuomasta herätti ilahduttavasti kiinnostusta, ja Saksan rajan auettua vierailin Rheinfeldenin voimalaitoksella tutustumassa Euroopan suurimpaan luonnonmukaiseen ohitusuomaan. Rein-​joen virtaaman mukaan säätyvä ohitusuoma on suunniteltu muistuttamaan vuoristojokea, jossa virtapaikat, suvannot, sorasärkät, saaret ja uoman ympärille levittäytyvä tulva-​alue muodostavat monimuotoisen elinympäristön virtavesilajeille, linnuille, matelijoille ja nisäkkäille.

Rheinfeldenin ohitusuoma

Rakennusaika: 2010-2012

Kustannukset: 4 miljoonaa euroa

Pituus: 900 metriä

Leveys: 60 metriä

Korkeusero: 9,1 metriä

Virtaama: 10-​16 m³/​s

Huuhteluvirtaama: 35 m³/​s

Ympäristövirtaama vanhaan koskeen:  30 m³/​s

Suunnittelija: Rolf-​Jürgen Gebler

Sijainti: Rein, Saksan ja Sveitsin rajalla, Baselin yläpuolella

Useita reittejä käytössä

Voimalaitoksen kalatiejärjestelmä koostuu Saksan puolelle rakennetusta luonnonmukaisesta ohitusuomasta, joka toimii kalannousu- ja kutuvesistönä, sekä Sveitsin puolella olevasta teknisestä rakokalatiestä. Kalat pääsevät ohitusuoman kutualueille kolmea reittiä: vanhan voimalaitoksen yläkanavan kohdalle rakennettua jokea jäljittelevää väylää pitkin sekä säännöstelypadon luona sijaitsevan, kivistä rakennetun allaskalatien kautta. Lisäksi ohitusuoman alapuolella on pieni, erillinen uoma heikosti uiville kaloille ja muille eliöille (kuva 1).

Kuva 1. Rheinfeldenin voimalaitoksen vesitiejärjestelmä. Punaisella on ympyröity luonnonmukainen ohitusuoma ja keltaisella säännöstelypadon luona sijaitseva allaskalatie, joista molemmista on pääsy kalannousu- ja kutuvesistöön. Kolmas kulkuväylä sijaitsee alempana eikä näy kuvassa. Sinisellä on ympyröity tekninen rakokalatie.

“Ohitusuoma toimii kutuvesistönä, joka kompensoi vesivoimatuotannon alle jäänyttä virtavesihabitaattia.”

Parhaimmillaan 60 metriä leveä uoma toimii kutualueena

Luonnonmukainen ohitusuoma rakennettiin vuosina 2010-​2012 korvaamaan alkuperäistä koskialuetta, joka kapeni jokeen rakennetun uuden voimalaitoksen myötä. Ohitusuoman pituus on 900 metriä ja leveys jopa 60 metriä. Ohitusuoma toimii kutuvesistönä, joka kompensoi vesivoimatuotannon alle jäänyttä virtavesihabitaattia. Jäljelle jääneeseen kalliopohjaiseen koskeen johdetaan ympäristövirtaamana 30 m³/​s. Ranta-​alueille on toteutettu myös monipuolisia korvaavia biotooppeja linnuille ja hyönteisille.

Uomaan haluttiin luoda habitaatteja erityisesti rheofiilisille (nopeasti virtaavassa vedessä eläville) sekä sorapohjilla kuteville lajeille, kuten jokibarbille (Barbus barbus) ja nokkasärjelle (Chondrostoma nasus). Jo vuonna 2012 ohitusuomassa tavattiin kaksi atlantinlohta, jotka olivat päässeet nousemaan uomaan siitä huolimatta, että ohitusmahdollisuus Reinin alajuoksulla ei ollut vielä täysin kunnossa.

Kuva 2. Rheinfeldenin kalannousu- ja kutuvesistö on habitaatti monelle lajille.

“Laji- ja yksilömäärät osoittavat luonnonmukaisen ohitusuoman toimivan hyvin, vaikka pääosa virtauksesta painottuu Sveitsin puoleiselle rannalle, jossa myös tekninen kalatie sijaitsee.” 

Ohitusuoma toimii nousureittinä

Reinin kalojen vaelluskäyttäytymistä seurataan kaloihin asetettujen PIT-​merkintöjen avulla, joita jäljitetään joen reunoille sijoitetuilla antenneilla. Lisäksi Rheinfeldenin ohitusuoman yhteyteen on rakennettu seurantaa ja kalalaskentaa varten erillinen allas, joka on kaloille suhteellisen stressitön ja turvallinen vaihtoehto.

Ohitusuomassa tehtiin tarkka kalaseuranta vuosina 2016-​2017. Seurantajakson aikana ohitusuomaa käytti 46 000:n kalayksilöä ja 34 eri lajia. Teknisessä rakokalatiessä havaittiin 25 lajia ja 3300 yksilöä. Laji- ja yksilömäärät osoittavat luonnonmukaisen ohitusuoman toimivan hyvin nousureittinä, vaikka pääosa virtauksesta painottuu Sveitsin puoleiselle rannalle, jossa myös tekninen kalatie sijaitsee.

Kuvat 3 ja 4. Rheinfeldenin voimalaitosalueen lajistoa. Ohitusuomassa tyypillisesti tavatut lajit on merkitty vihreällä. Klikkaa kuvia suurentaaksesi ne.