Suomen vesistösäätiö jäseneksi Euroopan jokikunnostusverkostoon (ECRR)

European Centre for River Restoration (ECRR) on hyväksynyt Suomen vesistösäätiön jäsenorganisaatiokseen.  ECRR:llä on 15 virallista jäsenorganisaatiota 11 eri maasta. 


ECRR on euroopanlaajuinen, noin 2000 toimijan verkosto, jonka tavoitteena on parantaa virtavesien tilaa. Se edistää eri maiden välistä tiedon ja kokemusten vaihtoa luomalla rajat ylittäviä kontakteja mm. tutkijoiden, kansalaisjärjestöjen, asiantuntijoiden ja päättäjien välille.


ECRR kokoaa ja välittää tutkimustietoa sekä vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. ECRR tukee mm. EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin, tulvadirektiivin ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden, YK:n Euroopan talouskomission vesisopimuksen ja biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanoa.


Verkosto on avoin kaikille virtavesien tilasta kiinnostuneille!