Seurantaa ja tutkimusta

Seuranta ja tutkimus ovat tärkeä osa Capeenpuron luonnonmukaistamista. Seuraamalla uomassa ja sen eliöstössä tapahtuvia muutoksia saadaan arvokasta tietoa toimenpiteiden onnistumisesta. Tulokset auttavat kehittämään virtavesien kunnostusmenetelmiä koko maassa. Kunnostusten vaikutuksia seurataan toistaiseksi Suomessa varsin vähän ja Capeenpuron toivototaan kannustavan hankkeiden pitkäaikaiseen seurantaan myös muissa kohteissa. 

Capeenpurolla seurataan kalastoa sähkökoekalastuksilla ja uoman kasvillisuuden kehittymistä tekemällä kasvillisuuskartoituksia. Uoman rakennetta seurataan maastomittauksilla ja valokuvaamalla uomaa. Seurantaa ja siihen liittyvää tutkimusta purolla tekee Jyväskylän yliopisto ja Suomen ympäristökeskus. Alkutilannetta kartoitettiin syksyllä 2021.

Syksyn 2021 sähkökoekalastuksen tulokset

Puro sähkötettiin viideltä koealalta, joiden yhteispituus oli noin 200 metriä ja keskileveys noin 1,5 metriä.

LajiPituus (mm)Paino (g)
ahven13528
ahven14835
ahven16048
ahven--
hauki1055,9
made762,8
made1026,4
2 x nahkiaisen toukka--
rapulaji--