Seurantaa ja tutkimusta

Seuranta ja tutkimus ovat tärkeä osa Capeenpuron luonnonmukaistamista. Seuraamalla uomassa ja sen eliöstössä tapahtuvia muutoksia saadaan arvokasta tietoa toimenpiteiden onnistumisesta. Tulokset auttavat kehittämään virtavesien kunnostusmenetelmiä koko maassa. Kunnostusten vaikutuksia seurataan toistaiseksi Suomessa varsin vähän ja Capeenpuron toivototaan kannustavan hankkeiden pitkäaikaiseen seurantaan myös muissa kohteissa. 

Capeenpurolla seurataan kalastoa sähkökoekalastuksilla ja uoman kasvillisuuden kehittymistä tekemällä kasvillisuuskartoituksia. Uoman rakennetta seurataan maastomittauksilla ja valokuvaamalla uomaa. Seurantaa ja siihen liittyvää tutkimusta purolla tekee Jyväskylän yliopisto ja Suomen ympäristökeskus. Alkutilannetta kartoitettiin syksyllä 2021.

Syksyn 2021 sähkökoekalastuksen tulokset

Puro sähkötettiin viideltä koealalta, joiden yhteispinta-​ala oli 296 neliömetriä.

LajiPituus (mm)Paino (g)
ahven13528
ahven14835
ahven16048
hauki1055,9
made762,8
made1026,4
2 x nahkiaisen toukka--
rapulaji--

Tiheysarviot pyydystettävyydellä

LajiTiheysarvo   
Taimen0 yksilöä /​ 100 m²
Ahven2 yksilöä /​ 100 m²
Made1 yksilö /​ 100 m²
Hauki0,5 yksilöä /​ 100 m²

Käytetyt pyydystettävyysarvot (Syrjänen julkaisematon) olivat

  • taimen 0-​vuotias 0,52
  • ahven 0,53
  • made 0,46
  • hauki 0,64.