Tutkimusta ja seurantaa

Tutkimus ja seuranta ovat tärkeä osa Capeenpuron luonnonmukaistamista. Seuraamalla uomassa ja sen eliöstössä tapahtuvia muutoksia saadaan arvokasta tietoa toimenpiteiden onnistumisesta. Tulokset auttavat kehittämään virtavesien kunnostusmenetelmiä koko maassa. Luonnonmukaistamisen vaikutuksia seurataan toistaiseksi Suomessa varsin vähän ja Capeenpuron toivotaan kannustavan hankkeiden pitkäaikaiseen seurantaan myös muissa kohteissa. 

Capeenpurolla seurataan kalastoa sähkökoekalastuksilla ja uoman kasvillisuuden kehittymistä tekemällä kasvillisuuskartoituksia. Uoman rakennetta seurataan maastomittauksilla ja valokuvaamalla uomaa. Seurantaa ja siihen liittyvää tutkimusta purolla tekee Jyväskylän yliopisto ja Suomen ympäristökeskus. Alkutilannetta kartoitettiin syksyllä 2021.