Vesistöpaneeli: Ilmastonmuutos vaikuttaa vesiin - tutkimusta tarvitaan lisää

tulokset Ilmastonmuutos vaikuttaa vesiin - tutkimusta tarvitaan lisää Vesistöpaneelin kolmannen kyselyn tavoitteena oli kartoittaa panelistien näkemyksiä sinilevistä ja sisävesiin kohdistuvasta tutkimuksesta. Kyselyyn vastasi 29 panelistia. kysymys 1 Kuinka merkittävänä ongelmana näet sisävesien sinilevien massaesiintymät? Kuva 1. Kysymykseen vastasi 29 panelistia, joista 86 % koki sinilevien massaesiintymät merkittäväksi tai erittäin merkittäväksi ongelmaksi vesistön virkistyskäytölle. Vastaajista 79…