Tutustu porukkaamme

Voima piilee juurissa

Vesi vanhin voitehista – mitä ihmettä? -hankkeen tärkein onnistumisen aines olemme me ihmiset, meidän yksilölliset vahvuutemme ja tekemistämme ohjaavat arvot. Mitä arvoa kukin meistä tekijöistä on siis valmis kasvattamaan maailmassa tämän projektin kautta? Entäpä sinä, minkä arvon puolesta olet itse valmis toimimaan?

Tervetuloa parinkymmenen intohimoisesti yhteiseen asiaan suhtautuvan tekijän mukaan matkalle vesiin liittyvän kansanperinnön ytimeen ja sieltä takaisin kohti tulevaisuuden vesiensuojelun sanoitusta! Täältä voit lukea, mitä arvoa kukin intohimoisista tekijöistämme haluaa kasvattaa tämän hankkeen avulla maailmassa.

Kulttuurien tutkijat

Tiina Seppä

Haluan selvittää, minkä kaiken varassa tieto rakentuu. Haluan avata menneen maailmankuvia, nykyistä ymmärrystä ja tulevaakin. Näen kulttuuriperinnön valtavana, pääosin aineettomana pohjana, johon ajattelumme ja toimintamme perustuu, vaikkemme tietäisikään siitä mitään. Siksikin on parempi tietää. 

FT Tiina Seppä on kulttuurintutkija ja hänen dosentuurinsa on perinteentutkimuksen, erityisesti kansanrunouden tutkimuksen, alalta. Seppä on uransa aikana tutkinut kohtaamisia ja henkilökohtaisuutta sekä tunteita. Viime aikoina hän on työskennellyt lajienvälisyysteeman, metsän ja posthumanistisen tutkimuskehyksen parissa.

Arvoni on

Arvostus

“Haluan menneen arvostuksen kasvavan niiltä osin kuin se tukee kestävää elämäntapaa, niin ihmisen ympäristösuhteessa kuin kaikissa olemisen tavoissa. Ajattelen, että maapallon kestokyvyn tullessa vastaan on monin paikoin välttämätöntä palata ritisevää jäätä pitkin sinne, missä se vielä kantoi.”

 

Matleena Jänis

Olen kiinnostunut ajasta ja muistista. Hankkeessa kerään vesistöön liittyvää kulttuuriperintöä elokuvan, valokuvan ja tarinoiden muodossa. Teen kesämökkeilystä kertovaa elokuvateosta ja koordinoin Kallavesi-​teemaista tapahtumaa Kuopion Kallaveden alueella. Taiteen ja tieteen välinen dialogi on keino etsiä vastauksia globaaleihin haasteisiin.

Matleena Jänis on Jyväskylässä ja Kuopiossa toimiva elokuvaohjaaja ja valokuvataiteilija, joka on ohjannut palkittuja dokumentaarisia elokuvia, lyhytelokuvia ja animaatioita. Jänis on myös julkaissut valokuvakirjoja ja työskennellyt etnografisena valokuvaajana.

Arvoni on

Uteliaisuus

“Toivo on ihmisen kekseliäisyydessä, leikkimielisyydessä ja uteliaisuudessa luontoa, maailmankaikkeutta, eri kulttuureja ja sukupolvia kohtaan.”

 

Outi Fingerroos

Suunnittelen hankkeen puitteissa tehtävän muistitiedon keruun ja ohjaan hankkeelle tehtäviä mahdollisia opinnäytetöitä yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja humanistisen alan tutkijoiden kanssa. Ja kirjoitan muistia.

Jyväskylän yliopiston professorin Outi Fingerroosin erikoisalaa ovat muistitieto, kenttätyömenetelmät ja humanistinen kulttuurien tutkimus.

Arvoni on

Perintö

Haluan jättää perinnöksi paremman maailman.

 

Kati Kallio

Mitä vanhat viisaudet ja perinne ovat? Minkälaisia katkoksia ja jatkumoita on matkalla historiasta tulevaan? Autan kansanperinneaineistojen ja arkistoaineiston etsimisessä ja käyttämisessä. Kerron erityisesti historiallisesta suullisesta perinteestä, runolaulusta, Kalevalasta sekä perinteen käytön mahdollisuuksista ja ongelmakohdista.

Dosentti, akatemiatutkija Kati Kallio on erikoistunut kansanperinteen arkistoaineistoihin ja kalevalamittaiseen kansanrunouteen eli runolauluun sekä näiden käyttöön taiteessa.

Arvoni on

Ymmärtäminen

Haluan yrittää ymmärtää, mitä me ihmiset olemme, mitä teemme sanoilla ja tarinoilla ja miten vaikutamme muuhun elolliseen ja elottomaan maailmaan. Ymmärtäminen ei tarkoita samaa kuin hyväksyminen. Historian ja nykyhetken välisen suhteen käsittäminen antaa parempia mahdollisuuksia tehdä kestäviä valintoja.

 

Luonnontieteilijät

Matti Leppäranta

Tutkin vesistöjen fysiikkaa sekä niiden talvioloja ja osallistun vesien perimätiedon luonnontieteelliseen tutkimukseen, koskien sisävesiä, rannikkoa ja erityisesti talven lumi- ja jääoloja.

Professori Matti Leppäranta on tehnyt uraansa geofysiikan parissa erikoisalanaan maapallon vesivarat.

Arvoni on

Juurihoito

“Juurihoito: Tietoisuus juuristamme ja vanhan tietämyksen arvostaminen.”

Timo Huttula

Osallistun vesien perimätiedon luonnontieteelliseen tulkintaan fysiikka painoalueena ja syvennän käsitystämme vesimaiseman kokemisen ymmärtämisestä.

Professori, dosentti Timo Huttula on erikoistunut hydrosfäärin fysiikkaan, etupäässä järvien ja merialueiden fysiikkaan.

Arvoni on

Vesistörakkaus

“Haluan nähdä vesistörakkauden kasvavan hankkeen myötä.”

Lauri Arvola

Osallistun vesien perimätiedon luonnontieteelliseen tulkintaan, erityisesti eliöiden sekä eliöiden ja ympäristön välisten kytkentöjen osalta.

Professori Lauri Arvola on erikoistunut ympäristötutkimukseen ja erityisesti vesiekologiaan.

Arvoni on

Vastuullisuus

“Ihminen on tiedostava eläin, joka on osa tätä luontoa ja joka voi olla vastuullinen. Vastuullisuus ei ole koskaan ollut yhtä tärkeää kuin tänä päivänä.”

Taiteilijat

Hassan Maikal

Haluan teoksellani kannustaa ihmisiä olemaan enemmän kosketuksissa heitä ympäröiviin vesistöihin. Tarkoituksenani on normalisoida erilaisia kehoja suomalaisissa kuvastoissa sekä antaa rohkeutta jokaiselle lähteä omien yhteisö- ja ympäristörajojen ulkopuolelle kokeakseen omakseen tämän tuhansien järvien maan.

Hassan Maikal on artisti, musiikintekijä, runoilija sekä yhteisövaikuttaja. Hassan haluaa muistuttaa, että Suomen luonto kuuluu meille jokaiselle, tulet sitten luonnon helmasta tai Betonitarhasta.

Arvoni on

Puhtaus

“Puhtaus on rauhaa.”

Yeboyah

Teoksellani haluan tuoda esille pelkoni puhtaan ja suomalaisille toistaiseksi lähes ilmaisen veden menettämisestä. Tarkoituksenani on herättää yhteiskunnallista keskustelua veden merkityksestä ja tarkastella niin itseä kuin omaa ympäristöä vastuullisena toimijana.

Yeboyah on yksi Suomen seuratuimmista yhteiskunnallisista räppäreistä, musiikkivaikuttajista, sanoittajista ja radioäänistä.

Yrjänä

Tulkitsen hankkeessa ihmisen luonto- ja vesisuhteesta kertovia viisauksia ja teen audiovisuaalista materiaalia, joka puhuttelee katsojaa henkilökohtaisella tasolla.

Artisti ja tuottaja Yrjänä on yksi 2020-​luvun puhutuimmista ja monipuolisimmista suomalaisista uusista musiikintuottajista, jonka identiteetin keskiössä on ihmisen luontosuhde.

Arvoni on

Kunnioitus

“Kunnioitus kaikkea elämää kohtaan on rakkautta. Kunnioitus on se kestävä juttu.”

Setumo Bodibe

Koordinoin hankkeessa tehtäviä audiovisuaalisia projekteja.

Setumo on toiminut mentorina, valmentajana sekä konsulttina jo useiden vuosien ajan, niin urheilun kuin musiikinkin saralla. Auttamisen halu on ollut Setumon elämässä punainen lanka, joka on mahdollistanut monia hienoja kokemuksia ja antanut ainutlaatuista perspektiiviä nuoresta iästä huolimatta.

Arvoni on

Osallisuus

“Vapauden naapurissa asuu vastuu. Luonto kuuluu meille ihan jokaiselle. Olemme kaikki osa jotain itseämme suurempaa. Ottakaamme vastuu vapaudestamme.”

Klikkaa kuvasta Sebun Instagram-portfolioon

Sebastian Lindberg

Prosessoin transsendentaalia luontokokemusta maalauksen keinoin. Hankkeessa tehtävät taideteokset voi kokea symbolisena allegoriana ihmisen utilistisesta suhteesta luontoon, ja ne välittävät viestin siitä, että pieninkin lampi on arvokas.

Kuvataiteilija Sebastian “Sebu” Lindberg tunnetaan kalevalaisesta maalaustyylistään, joka kuljettaa katsojan mielen syviin kerroksiin. Lindbergin taidetta on nähty aina Etelä-​Amerikkaa myöten, hänen teoksiaan on mm. HAM:n kokoelmissa. Lindbergin akryyli- ja öljyväriteoskokonaisuuden lähtökohtana on veden pyhyys, tumma pelottavuus sekä suovesien synkkyys.

Arvoni on

Lähiluonnon kauneus

“Lähiluonnon kauneus, yksityiskohtien arvo.”

Vapaaehtoistoimijat

Mika Pirttivaara

Lions Clubs Finland

Olen aktiivinen Lioni, ja tuon hankkeeseen vapaaehtoistoiminnan näkökulman sekä Lionsien laajan ylisukupolvisen verkoston kansalaistieteen tueksi.

Arvoni on

Yhdessä tekemisen ilo

Seija Kurunmäki

Aktivistimummot

Olen yksi Aktivistimummot-​verkoston perustajista, ja tuon hankkeeseen mummoviisautta sekä mummoverkoston lisävoimaa.

Arvoni on

Toivo

“Toivo on ahdistuksen vastapaino ja tekemisen energiaa. Kyllä se siitä, kun muistaa aktiivisesti asioiden hyvät puolet!”

Päivi Granö

Turun yliopisto

Tuon tieteen ja taiteen väliseen dialogiin pedagogista näkökulmaa.

Arvoni on

Jatkuvuus

“Nykyinen hetki sisältää menneisyyden ja tulevaisuuden. Nyt-​hetkeä ei ole olemassa. Olemme täällä sen veden varassa, jonka me olemme saaneet. Vettä ei tule mistään lisää. Jatkuvuuteen kuuluu sekä aika että vesi.”

Koordinointi ja viestintä

Karoliina Vilander

Toimin hankkeen vetäjänä ja fasilitaattorina.

TaM Karoliina Vilander on yhteiskuntalähtöinen muotoilija, joka on johtanut useita eri sektoreita yhdistäviä ja muotoilun metodeja käyttäviä suunnittelu- ja kehityshankkeita.

Arvoni on

Kriittisyys

“Kriittisyys on paremmin ajattelua, välittämistä ja totuuden asialla.

Liisa Hämäläinen

 Vastaan hankkeen ulkoisesta viestinnästä.

Limnologi, FM Liisa Hämäläinen toimii Suomen vesistösäätiön toiminnanjohtajana. Hän on vesialan pitkäaikainen asiantuntija, joka kytkee hankkeen vesiensuojelun nykyiseen toimijakenttään.

Arvoni on

Luotettavuus

“Se, mitä tehdään ja mistä puhutaan, pohjaa luotettavaan tietoon.”

Anna-​Erika Nurmi

Autan hankkeen viestinnällisten sisältöjen toteuttamisessa.

Germanistiikan opinnot ovat avanneet HuK Anna-​Erika Nurmelle oven kielen kiehtovaan maailmaan. Anna-​Erika on kiinnostunut omien sanojensa mukaan “vähän kaikesta”, ja saa itsensä usein kiinni pohtimasta elämän suuria kysymyksiä.

Arvoni on

Joustavuus

“Mielipiteiden joustavuus sekä omien virheiden myöntäminen itseään kunnioittavalla tavalla ovat tekoja rauhan puolesta.”

Yhteistyökumppanit

Yhteistyöstä näiden hienojen tahojen ja ihmisten kanssa kuulette lisää myöhemmin!

Kuosien graafinen suunnittelu kuvataiteilija Sebastian Lindbergin töihin pohjaten:
Studio Pekka Piippo