Vedelläkävijät-​yritysvastuuhanke

PK-​yritysten vesivastuupalvelu 2030 -kehityshanke

Suomesta yritysten vesivastuullisuuden mallimaa!

Suomi haluaa tehdä yrityksistään maailman vesivastuullisimpia vuoteen 2030 mennessä. Vedelläkävijät-yritysvastuuhanke tukee tätä päämäärää ja ratkoo pienten ja keskisuurten yritysten vastuulliseen vedenkäyttöön liittyviä haasteita. Selvitämme, millaista apua yritykset tarvitsevat matkalla vesivastuullisuuden edelläkävijöiksi ja kehitämme yhdessä asiantuntijoiden ja yritysten kanssa Yritysten vesivastuu 2030 -palvelukonseptin.

Pilottiyritykset

Mikä vesivastuu?

Yritysten vesivastuullisuudella tarkoitetaan kaikkea yritysten veteen ja sen käyttöön liittyvää toimintaa, joka on sosiaalisesti ja kulttuurisesti oikeudenmukaista sekä ympäristöllisesti kestävää ja taloudellisesti kannattavaa. Vesivastuukysymykset kytkeytyvät niin ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen, ihmisoikeuksiin ja turvallisuuteen kuin lopulta yrityksen toiminnan yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen.

Yrityksillä on suuri merkitys vesivastuun yhteiskunnallisessa lisäämisessä. Vesi on monen yrityksen arvoketjun ja toiminnan keskeisiä tekijöitä, vaikka sitä ei heti tulisikaan ajatelleeksi. Siten vesivastuun huomioiminen on myös osa yrityksen riskienhallintaa – puhutaan esimerkiksi veden saatavuudesta ja laadusta sekä yrityksen maineesta.

Kestävä veden käyttö on tulevaisuuden välttämättömyys

Kestävästä vesien käytöstä ja hallinnasta on tulossa päivä päivältä ajankohtaisempaa ja tärkeämpää. Pitkään kasvanut kulutus, lisääntynyt luonnonvarojen käyttö ja väestönkasvu aiheuttavat ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen varjolla veteen liittyviä ongelmia. Esimerkiksi kuivuudesta ja käyttökelpoisen veden puutteesta kärsivät niin yhteiskuntien vakaus kuin talous.

Toteuttajat