Vedelläkävijät

Kuinka tulla vesivastuulliseksi yritykseksi 2030? -pilottihanke

Suomesta yritysten vesivastuullisuuden mallimaa!

Suomi haluaa tehdä yrityksistään maailman vesivastuullisimpia vuoteen 2030 mennessä. Päämäärä on asetettu osaksi Suomen vesialan kansainvälisen strategian toimeenpanoa. Vedelläkävijät-yritysvastuuhanke tukee tämän päämäärän saavuttamista ja ratkoo pienten ja keskisuurten yritysten vastuulliseen vedenkäyttöön liittyviä haasteita.

Selvitämme, millaista apua yritykset tarvitsevat matkallaan vesivastuullisuuden edelläkävijöiksi ja kehitämme yhdessä asiantuntijoiden ja yritysten kanssa Yritysten vesivastuu 2030 -palvelukonseptin, jonka avulla kolmannen sektorin toimijat voivat auttaa yrityksiä parantamaan vesivastuullisuuttaan. Palvelukonsepti on avoimesti eri tahojen ja toimijoiden käytössä hankkeen päättymisen jälkeen ja palvelee yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden lisäksi myös asiantuntijaorganisaatioita ja yritysmuotoisia alihankkijoita.

Hanke saa rahoituksen Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelmasta, joka on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Kesto

1.8.2022–31.7.2024

Budjetti

243 585,00 €

AJANKOHTAISTA

22.3.2023 klo 9–10.15

Teams-​Webinaari: Mikä ihmeen vesivastuu?

Liity webinaariin tästä linkistä

Miten Suomesta kehitetään maailman vesivastuullisimpien yritysten mallimaa? Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan Maailman vesipäivänä!

Ohjelma:

  1. Avaus. Heli Heinonen, Suomen vesistösäätiö
  2. Mikä vesivastuu? Pia Högmander, Suomen ympäristökeskus
  3. Vesivastuu osana yrityksen ympäristövastuuta. Pekka Maijala, Pyhäjärvi-Instituutti
  4. Suomalaisten yritysten vesivastuu – haasteista mahdollisuuksiksi. Mikko Halonen, Gaia Consulting Oy
  5. Vesivastuullisesti kohti kansainvälisiä markkinoita. Saara Leppänen, Finnish Water Forum
  6. Yritysten vesivastuu 2030 -palvelukonseptin kehittäminen. Vedelläkävijät: Kuinka tulla vesivastuulliseksi yritykseksi 2030? -hankkeen esittely. Heli Heinonen, Suomen vesistösäätiö

PK-​yrityksille suunnattu webinaari on maksuton eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Lisätietoja antaa Suomen vesistösäätiön Heli Heinonen (heli.​heinonen@​vesistosaatio.​fi)

Webinaari järjestetään osana Vedelläkävijät: Kuinka tulla vesivastuulliseksi yritykseksi 2030? -hanketta.

Yrityksillä on suuri merkitys vesivastuullisuuden lisäämisessä

Yritysten vesivastuullisuudella tarkoitetaan kaikkea yritysten veteen ja sen käyttöön liittyvää toimintaa, joka on sosiaalisesti ja kulttuurisesti oikeudenmukaista sekä ympäristöllisesti kestävää ja taloudellisesti kannattavaa. Vesivastuukysymykset kytkeytyvät niin ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen, ihmisoikeuksiin ja turvallisuuteen kuin yrityksen toiminnan yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen.

Yrityksillä on suuri merkitys vesivastuullisuuden lisäämisessä johtuen niin yritysten suorasta veden käytöstä kuin niiden toiminnan vesistövaikutuksista. Yritysten vesivastuutoimet voivat pitää sisällään niin turvallisen juomaveden ja sanitaation varmistamisen työntekijöille, vesistöjen kunnostushankkeita kuin veden näkökulmasta kestävämpien raaka-​aineiden ja tuotteiden kehittämistä. Vesi on monen yrityksen toiminnan ja arvo- ja hankintaketjujen keskeisiä tekijöitä ja siksi veteen liittyvät kysymykset tulisikin huomioida yritysten riskienhallinnassa – puhutaan esimerkiksi veden saatavuudesta ja laadusta. Vesivastuulla on läheinen yhteys myös yrityksen maineeseen.

Kestävä veden käyttö on tulevaisuuden välttämättömyys

Kestävästä vesien käytöstä ja hallinnasta on tulossa päivä päivältä tärkeämpää. Kasvanut kulutus, lisääntynyt luonnonvarojen käyttö ja väestönkasvu aiheuttavat ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen lisäksi veteen liittyviä ongelmia. Esimerkiksi kuivuudesta ja puhtaan veden puutteesta kärsivät niin yhteiskuntien vakaus kuin talous.

Pilottiyritykset

Toteuttajat