Säätiö

Tietoa, kestäviä valintoja ja vaikuttamista

Suomen vesistösäätiön päämääränä on suomalaisen sisävesiluonnon - järvien, jokien ja pienvesien - tilan parantaminen ja vesiin liittyvän kulttuuriperinnön säilyttäminen. Edistämme vesien käytön kestävyyttä, suojelua ja kunnostusta Suomessa siten, että puhtaat vetemme säilyvät myös tuleville sukupolville. Jaamme tietoa ja tietoisuutta vesistöistä ja luomme väyliä vesistöteoille, joiden kautta jokainen voi vaikuttaa vesien tilaan ja tulevaisuuteen.

Sisävesien puolesta

Luonnon köyhtyminen uhkaa myös vesistöjä

Suomessa on monella mittarilla mitattuna maailman runsaimmat ja puhtaimmiksi mielletyt vesivarat. Hyvinvoivat vedet eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Maassamme on kymmeniätuhansia rehevöityneitä järviä, perattuja virtavesiä ja padottuja koskia. Kirkkaiden selkävesien on havaittu tummentuvan ja pienvedet - lähteet, purot ja norot - ovat hälyttävän heikossa tilassa.

Ajankohtaista

Vesikohtaamisia Mäntässä 28.7. - Vesi tieteessä ja taiteessa 

“Vesi vanhin voitehista -Mitä ihmettä?” -hankkeemme huipentuu 28.7.  Mäntän Serlachiuksessa järjestettävässä Vesikohtaamisia-​​​päivässä. Lämpimästi tervetuloa! Vesi on elämä ja vesistöt osa suomalaista sielunmaisemaa. Veteen liittyvä kulttuuriperintömme on rikasta – olemme vesikansaa. Kesäinen Vesikohtaamisia -päivä johdattaa meidät oman vesisuhteemme ja -vastuumme äärelle taiteen, tieteen ja tunteen kautta. Vesikohtaamisia -päivä järjestetään Serlachiusen, Mäntän…

Lue lisää » 

Kohti tiiviimpää vesialan oppilaitosten ja työelämän vuoropuhelua 

Suomen vesistösäätiö on osatoteuttajana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa yhteistyöhankkeessa, jossa vastataan vesialan osaamis- ja rekrytointitarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on parantaa jatkuvan oppimisen edellytyksiä vesialalla.    Suomen vesistösäätiö on mukana rakentamassa verkostoa, joka tuo yhteen vesialan eri koulutustoimijoita, työelämän edustajia ja koulutettavia. Verkostoitumisen tavoitteena on mm. edistää koulutusta järjestävien tahojen vuoropuhelua, parantaa ja…

Lue lisää » 

Anna lahja Suomen vesistöille

Meille jokainen lahjoitus on arvokas. Tuellasi edistämme vesien kestävää käyttöä, suojelua ja kunnostusta.

Kiinnostuiko yrityksesi yhteistyöstä kanssamme?