Suomen vesistösäätiö

Puhtaiden vesien
puolestapuhuja

Säätiö

Tietoa, kestäviä valintoja ja vaikuttamista

Suomen vesistösäätiön päämääränä on suomalaisen sisävesiluonnon - järvien, jokien ja pienvesien - tilan parantaminen ja vesiin liittyvän kulttuuriperinnön säilyttäminen. Edistämme vesien käytön kestävyyttä, suojelua ja kunnostusta Suomessa siten, että puhtaat vetemme säilyvät myös tuleville sukupolville. Jaamme tietoa ja tietoisuutta vesistöistä ja luomme väyliä vesistöteoille, joiden kautta jokainen voi vaikuttaa vesien tilaan ja tulevaisuuteen.

Sisävesien puolesta

Luonnon köyhtyminen uhkaa myös vesistöjä

Suomessa on monella mittarilla mitattuna maailman runsaimmat ja puhtaimmiksi mielletyt vesivarat. Hyvinvoivat vedet eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Maassamme on kymmeniätuhansia rehevöityneitä järviä, perattuja virtavesiä ja padottuja koskia. Kirkkaiden selkävesien on havaittu tummentuvan ja pienvedet - lähteet, purot ja norot - ovat hälyttävän heikossa tilassa.

  Tue toimintaamme 

Anna lahja Suomen vesistöille

Haluatko jättää oman jälkesi Suomen sisävesien suojeluun?

Meille jokainen lahjoitus on arvokas. Tuellasi edistämme vesien kestävää käyttöä, suojelua ja kunnostusta.

Ajankohtaista

Säätiö somessa

Instagram

Tykkäätkö ottaa kuvia? Oletko ehkä joskus pysähtynyt pohtimaan luontosuhdettasi?
Nyt voit osallistua kuvakisaan, jonka teemana on luontosuhde! Tähän kuvakisaan voit osallistua vaikka kännykkäsi kameralla. Kerro lisäksi lyhyesti sanoin, miksi valitsit juuri sinun kuvasi.
Osallistumalla voit voittaa Partioaitan lahjakortin tai Luonnonperintösäätiön kunniakirjan, jonka arvo ohjataan luonnonsuojelutyöhön.
Kilpailu on osa Metsähallituksen Luontopalveluiden koordinoimaa monipuolista Beetles LIFE -luonnonsuojeluhanketta. @metsahallitus_forststyrelsen 
🪲 Lue lisää ja osallistu osoitteessa www.omaluontoni.fi
#kuvakisa #kilpailu #beetleslife

Twitter

#ympäristövirtaama on kompromissi sähköntuotannon ja elinkelpoisen joen välillä, kirjoittavat Virpi Sahi ja Jukka Jormola Suomen vesistösäätiön blogisarjan tuoreimmassa kirjoituksessa, jonka voit lukea täällä: vesistosaatio​.fi/​y​m​p​a​r​i​s​t​o​v​i​rta…

#Hajakuormitus on vesistöjemme suurin haaste, jota ilmastonmuutos pahentaa, sanovat #Vesistöpaneeli’n jäsenet. Runsaasti tietoa ja toimintamalleja on tuotettu ongelman ratkaisemiseksi, mutta tuloksia ei ole saatu vietyä laajasti käytäntöön.

Lue lisää: vesistosaatio​.fi/​v​e​s​i​s​t​o​p​a​n​e​eli…

Vesienhoidon toimenpideohjelmiin koottuihin pinta- ja pohjavesien tilaa parantaviin toimenpiteisiin pääsee nyt tutustumaan uuden etpo​.fi -tietopalvelun kautta. sttinfo​.fi/​t​i​e​d​o​t​e​/​v​e​s​ien…

Maailman merien päivän menovinkki: Muun muassa Seppo Leinosen itämeriaiheiset sarjakuvat nähtävillä Luonnontieteellisen museon Intohimona Itämeri -näyttelyssä syksyyn asti. 🌊💙 @luomus @sepponet twitter​.com/​s​e​p​p​o​n​e​t​/​s​t​atu…

#BlueMussel is one of the key species in the #BalticSea!
120 years of #marine #research is presented in the exhibition “Passion for the Baltic Sea” at the Finnish Museum of Natural History @luomus in Helsinki until 30th Nov. 2022. @Tvarminne Zoological Station #Tvärminne120v

Ainutlaatuinen Selkämeri on muuttunut soiden ojitusten takia ongelmamereksi Uuden tutkimuksen mukaan Selkämeren tilan heikkeneminen vaikuttaa virkistyskäytön lisäksi merilajistoon. Muutos voi selittää muun muassa laihemmat silakat. yle​.fi/​u​u​t​i​s​e​t​/​3​-​1​246…

“Kannattaako kaikki vesi johtaa hinnalla millä hyvänsä pois pellolta, vai pitäisikö ennemmin pohtia minne vettä voisi varastoida kuivuuden varalle?”
Lue peruskuivatuksesta kertova @SYKEinfo’n erikoistutkija @pasi_valkama’n blogi: vesistosaatio​.fi/​p​e​r​u​s​k​u​i​v​a​t​uks…

Facebook

Suomen vesistösäätiö️ Updated their cover photo.  2 tuntia sitten

Toukokuussa vietettiin viidettä Maailman vaelluskalapäivää, jonka aikana järjestettiin satoja tapahtumia eri puolilla maailmaa. Suomen vesistösäätiö kantoi kortensa kekoon järjestämällä yhdessä Pidä Saaristo Siistinä ry:n ja Keski-​Suomen vesi ja ympäristö ry:n kanssa Keski-​Suomen vaelluskalojen tilannetta esiin tuovan tapahtuman Vaajakosken Naissaaressa. Lue juuri julkaistu yhteenveto Maailman vaelluskalapäivän eri tapahtumista Instagram Storystamme (myöhemmin Lukuvinkit-​kohokohdasta)! #worldfishmigrationday

Vesi vanhin voitehista – mitä ihmettä? -hanke tekee yhteistyötä monien eri tahojen ja hankkeiden kanssa. Tässä videossa Koneen säätiön rahoittaman Suotrendi-​tutkimushankkeen vetäjä, FT, dos. Kirsi Laurén kertoo oman näkemyksensä siitä, mitä ihmettä hankkeemme nimen sananparsi “vesi vanhin voitehista” oikein merkitsee. 👉 https://​youtu​.be/​S​g​E​J​v​M​x​T​qv8 Suomen vesistösäätiön koordinoimassa Vesi vanhin voitehista – mitä ihmettä? -hankkeessa pysähdymme vesiin liittyvien ikiaikaisten suomalaisten sanontojen äärelle, kulttuuriperinnöstämme viisautta tämän päivän haasteisiin etsien. 💙 www​.vesistosaatio​.fi/​v​e​s​i​v​a​n​h​i​n​v​o​i​t​e​h​i​sta #vesivanhinvoitehista

Tervetuloa tutustumaan Capeenpuron luonnonmukaistamishankkeeseen! Tutustumispäivä järjestetään 6.10.2022 klo 10–13 Simunan vanhalla kalanviljelyslaitoksella osoitteessa Kortelahdentie 25, Laukaa. Tapahtuma on osa JYU.Wisdomin POLKU 2.0 -hankkeen Yrityksen vesivastuullisuus -koulutusta. Sen toteuttavat POLKU 2.0 -hankkeen osapuolet JYU, Jamk, Gradia ja Poke yhteistyössä Suomen vesistösäätiön kanssa. Hankkeen päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto. Koulutuksen toinen osa järjestetään Zoomissa 26.10. klo 13–17. Iltapäivän aikana kuullaan vesistökunnostuksista yritysten vesivastuun yhtenä toimenpiteenä. Ilmoittaudu mukaan täällä: link​.webropol​.com/​s​/​v​e​s​i​v​a​s​t​u​u​l​l​i​s​uus Ilmoittautumislomake koskee koko koulutusta ja voit kirjoittaa avoimeen kenttään (9), mikäli osallistut ainoastaan Capeenpuron tapahtumaan. #kanavastakutupuroksi #capeenpuro #yritysvastuu #vesivastuu

“Suomessa eletään ympäristövirtaamien etsikkoaikaa. On havahduttu huomaamaan, että virtaamat ovat yhtä tärkeässä roolissa luontaisesti lisääntyvien vaelluskalakantojen palauttamisessa kuin vaellusesteen poistaminen”, kirjoittavat Virpi Sahi ja Jukka Jormola tuoreessa blogissaan. Lue Suomen vesistösäätiön blogisarjassa ilmestynyt kirjoitus täällä: https://​vesistosaatio​.fi/​y​m​p​a​r​i​s​t​o​v​i​r​t​a​a​m​a​-​k​o​m​p​r​o​m​i​s​s​i​-​s​a​h​k​o​n​t​u​o​t​a​n​n​o​n​-​j​a​-​e​l​i​n​k​e​l​p​o​i​s​e​n​-​j​o​e​n​-​v​a​l​i​l​la/

13 
1 Comments 

Lapin ELY-​keskuksen ylitarkastaja Jarmo Huhtala kertoo Rovaniemen Sinetässä sijaitsevan Viiksojan kunnostustarpeesta. Viiksoja on yksi Pienvesi-​HELMI-​hankkeemme kohteista. Purolle tehdään hankkeessa ennallistamissuunnitelma, jossa etsitään ratkaisuja mm. puroon kulkeutuvan hiekan vähentämiseksi. Eilen Sinetän kylätalolla järjestetty purokunnostuskoulutus keräsi yhteen innostuneen porukan. Iltapäivällä tutustuimme Viiksojaan ja monipuolistimme uomaa mm. lisäämällä sinne puuta. Kiitos yhteistyöstä Lapin ELY-​keskukselle, VESKU ll -hankkeelle ja Sinetän kyläyhdistykselle! Pienvesi-​HELMI -hanke on osa ympäristöministeriön Helmi-​ohjelmaa, jossa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-​ohjelman vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa. Sinetän Kyläyhdistys Lapin ELY-​keskus VESKU-​hanke Ympäristöministeriö

31 
1 Comments