Suomen vesistösäätiö

Puhtaiden vesien
puolestapuhuja

Säätiö

Tietoa, kestäviä valintoja ja vaikuttamista

Suomen vesistösäätiön päämääränä on suomalaisen sisävesiluonnon - järvien, jokien ja pienvesien - tilan parantaminen ja vesiin liittyvän kulttuuriperinnön säilyttäminen. Tavoitteenamme on edistää vesien kestävää käyttöä, suojelua ja kunnostusta Suomessa siten, että puhtaat vetemme säilyvät myös tuleville sukupolville. Lisäämme tietoa ja tietoisuutta vesistöistä ja luomme väyliä vesistöteoille, joiden kautta jokainen voi vaikuttaa vesien tilaan ja tulevaisuuteen.

Sisävesien puolesta

Luonnon köyhtyminen uhkaa myös vesistöjä

Suomessa on monella mittarilla mitattuna maailman runsaimmat ja puhtaimmiksi mielletyt vesivarat. Hyvinvoivat vedet eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Maassamme on kymmeniätuhansia rehevöityneitä järviä, perattuja virtavesiä ja padottuja koskia. Kirkkaiden selkävesien on havaittu tummentuvan ja pienvedet - lähteet, purot ja norot - ovat hälyttävän heikossa tilassa.

Ajankohtaista

Vesistöpaneeli koolla ensimmäistä kertaa 

Huikea määrä vesiasiantuntemusta kokoontui Vesistöpaneelin ensimmäiseen kokoukseen 19.3.21. Lämmin kiitos panelisteille aktiivisesta osallistumisesta ja inspiroivasta keskustelusta! Kokouksessa määriteltiin paneelin toiminnan teemoja ja koottiin yhteistä näkemystä…

Lue lisää » 

Osallistu

Vapaaehtoistyö

Oletko kiinnostunut vapaaehtoistyöstä Suomen vesien hyväksi? Jätä meille sähköpostiosoitteesi niin otamme yhteyttä ja lähdetään toimimaan yhdessä!

Säätiö somessa