Tietosuojaseloste

Suomen vesistösäätiön tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Suomen vesistösäätiö sr
Y-​tunnus: 3103848-​2
c/​o Ferly Oy, Kaikukatu 4, 00530 Helsinki

Rekisterin vastuuhenkilö:
Toiminnanjohtaja Liisa Hämäläinen
liisa.hamalainen(at)vesistosaatio.fi

2 Rekisterin tyyppi ja käsiteltävien henkilötietojen kategoriat

Suomen vesistösäätiössä on henkilörekisterit liittyen

 1. Vapaaehtoistyön kartoittamiseen
 2. Ajankohtaisista asioista tiedottamiseen
 3. Asiantuntija- ja yhteistyötahoihin
 4. Lahjoituksiin ja testamentteihin

3 Rekisterinpidon ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja tarkoitus

Rekisteröidyn henkilön henkilötietojenkäsittely suoritetaan aina voimassa olevien tietosuojamääräysten mukaisesti. 

Rekisterissä käsitellään seuraavia tarpeellisia henkilötietoja:

Yksityishenkilöiltä tai yrityskumppaneilta kerättävät tiedot, kuten nimi ja sähköpostiosoite. Vapaaehtoistyön kartoittamisessa myös mahdolliset rekisteröidyn antamat lisätiedot, kuten asuinkunta tai alue.

Ajankohtaisten asioiden tiedottamisrekisteriin kuuluvat kaikki listan tilanneet henkilöt. Rekisteriin tallennetaan tilaajan ilmoittama nimi ja sähköpostiosoite. Henkilötietoja käytetään vain ajankohtaisten asioiden tiedottamiseen. Tiedot poistetaan heti, kun tilaus peruutetaan.

Asiantuntija- ja yhteistyörekisteriin tallennetaan henkilötietojen luovuttajan nimi ja sähköpostiosoite.

Henkilötietojen käyttötarkoitus on Suomen vesistösäätiön toiminnasta tiedottaminen ja sidosryhmien välinen yhteydenpito. Henkilötietoja käsitellään myös lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamiseen liittyen.

4 Säännönmukaiset tietolähteet

Vapaaehtoistyöhön osallistuvien henkilöiden, asiantuntijoiden ja vastaavien henkilöiden sekä lahjoittajien ja testamentin tekijöiden tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

5 Evästekäytäntö

Suomen vesistösäätiö hyödyntää verkkosivuillaan Google Analytics -evästeitä. Evästeisiin ei tallenneta yksilöivää tietoa, eikä käytetä markkinointiin tai mainostamiseen. Evästeitä käytetään ainoastaan tilastollisen tiedon, kuten vierailuiden määrän ja sivulatausten keräämiseen. Evästeiden avulla palvelun käyttöä voidaan seurata sekä analysoida ja kehittää sivustoja kävijöitä paremmin palvelevaksi. Evästeet voi poistaa käytöstä tai asettaa selaimen asetuksista evästeille hälytyksen.

Jos haluat estää Google Analyticsin seuraamisen kaikilla verkkosivustoilla, vieraile Googlen sivulla.

6 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-​asetuksen (2016/​679) perusteella oikeus:

 • saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja.
 • saada maksutta tietoa hänestä tallennetuista henkilötiedoista ja jäljennös tallennetuista tiedoista.
 • saada tieto siitä, kenelle henkilötietoja luovutetaan
 • pyytää tietojen oikaisemista.
 • pyytää tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista.
 • valittaa valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity on tyytymätön tietojen käsittelyyn.
 • olla joutumatta automatisoidun päätöksenteon kohteeksi.

7 Tietojen luovuttaminen

Suomen vesistösäätiö ei luovuta tietoja markkinointitarkoituksiin tai muuhun tiedotukseen. Tietoja ei luovuteta säätiön ulkopuolisille. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8 Tietojen säilytysaika

Rekisterissä olevia henkilötietoja säilytetään toistaiseksi tai siihen asti, kunnes tiedot eivät ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellisia. Henkilötiedot poistetaan pyydettäessä.

Google Analytics säilyttää käyttäjä- ja tapahtumadataa 26 kuukautta.

9 Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Suomen vesistösäätiö vastaa hallinnoimiensa henkilötietojen asianmukaisesta suojaamisesta. Henkilötietoja käsiteltäessä huolehditaan siitä, että rekisteröidyn yksityisyyttä ei vaaranneta.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot säilytetään ja suojataan siten, ettei ulkopuolisilla ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain tietoon oikeutetuilla henkilöillä, jonka työtehtävät vaativat henkilötietojen käsittelyä. Pääsy rekisteriin edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista.

Manuaalinen aineisto säilytetään suojatussa tilassa, johon on pääsy vain tietoon oikeutetuilla henkilöillä.

10 Tietosuojaselosteen saatavuus

Suomen vesistösäätiön tietosuojaseloste pidetään saatavilla säätiön verkkosivuilla osoitteessa www​.vesistosaatio​.fi.