Minustako vesiensuojelija?

Tiedon ja omakohtaisuuden kautta kohti vaikuttavampaa vesiensuojelua

Ajoitus 2024

Vaihe Hanke on käynnissä

Tavoitteet 1) Lisätä kansalaisten osallisuutta ja osallistumismahdollisuuksia vesien tilan parantamiseen, 2) lisätä tietoa ja tietoisuutta vesistöistä ja niiden merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle ja ihmisten hyvinvoinnille, 3) rakentaa yhteiskunnallista toimintaa, yhteistä hyvää ja yhteisöllisyyttä vesiensuojelun ympärille 4) ja sitä kautta parantaa Suomen vesiluonnon tilaa ja monimuotoisuutta.

Rahoittaja Wihurin säätiö

Yhteyshenkilö Heli Heinonen

Ympäristösuhde voimavaraksi

Wihurin säätiön rahoittaman hankkeen tavoitteena on vahvistaa ihmisten motivaatiota vesistöjen suojeluun ja kunnostukseen tuomalla esiin vesistöjen rikasta kulttuuriperintöä ja popularisoimalla vesistöihin liittyvää tietoa.


Suomen sisävesien tila on heikentynyt, mikä näkyy mm. järvien tummumisena ja rehevöitymisenä. Kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen merkitys vesien tilan parantamisessa on viimeisten vuosikymmenien aikana korostunut. Suojelu- ja kunnostushankkeiden määrän lisäämiseksi ja laadukkaan toteuttamisen varmistamiseksi tarvitaan nykyistä enemmän popularisoitua tietoa, koulutusta ja opasmateriaalia.

Tulemme yhteen veden äärelle

Hankkeessa:

  • Toteutetaan webinaarisarja, jossa tutustutaan mahdollisuuksiin lähivesistöjen tilan parantamiseen omassa elämässä. Tilaisuudet ovat suunnattu erityisesti yksityisille vesi- ja maa-​alueiden omistajille, ranta-​asukkaille, mökkiläisille ja muille tahoille, jotka tekevät vesistöihin liittyviä valintoja ja päätöksiä.
  • Kokoonnutaan yhteen paikallisten asukkaiden ja mökkiläisten kanssa Rakas lähivetemme- tupailloissa. Omaan lähivesistöön ja sen historiaan tutustutaan vesiensuojelun, kulttuurintutkimuksen ja vesivastuullisuuden näkökulmista paikallisten asiantuntijoiden avustuksella.
  • Tavataan mökkiläisiä ja maanomistajia kevätmessujen OmaMökki -tapahtumassa.


Hankkeessa tuotetut materiaalit tallennetaan Mappaan, joka on kaikille avoin ympäristöviestinnän tietopan