Auri Sarvilinna

liisa-hamalainen

”Sain ensikosketuksen elinympäristöjen ennallistamiseen kesällä 2000 työskennellessäni Suomeen ympäristökeskuksessa Nuuksion Myllypuron ennallistamishankkeessa. Tiesin välittömästi, mitä haluan tehdä työkseni tulevaisuudessa. Vesistöjen kunnostushankkeissa minua viehättää työn konkreettisuus. Vaikka vesiekosysteemin palautuminen ihmistoiminnan aiheuttamista muutoksista voi kestää vuosia, tai vuosisatoja, kunnostustyön aikaansaama positiivinen käänne ympäristön tilassa on kuitenkin nopeasti nähtävissä.”

Aurilla on kahdenkymmenen vuoden kokemus työskentelystä vesistöjen kunnostushankkeiden parissa. Hän on työskennellyt vuosia ympäristöhallinnossa asiantuntija- ja tutkimustehtävissä sekä kotimaisten että kansainvälisten hankkeiden parissa. Viime vuodet Auri on tehnyt tutkimusta kansalaisten osallistamisesta vesistökunnostushankkeisiin Suomessa. Hän väitteli syyskuussa 2020 Jyväskylän yliopistossa, aiheenaan ”Pelastetaan purot – kansalaisten osallistumishalukkuus vesistöjen kunnostukseen Suomessa”.

Aurin osaamisalueita ovat kaupunkialueiden pienvesien kunnostus, vesistöjen kunnostushankkeisiin liittyvä viestintä ja sidosryhmäyhteistyö sekä projektihallinto.

”Vesistöjen kunnostus on Suomessa ajankohtaisempaa kuin koskaan. Ympäristönmuutos ja biodiversiteetin häviäminen ovat globaaleja uhkia, jotka koskevat myös vesistöjämme. Meidän on tehtävä jatkuvasti töitä, jotta Suomen sisävesien tila säilyisi edes nykyisellään. Vesiemme tilan parantamiseen tarvitaan tietoa, osaamista, rahoitusta ja vesistöjä vähemmän kuormittavien toimintatapojen käyttöönottoa. Yhdessä voimme vaikuttaa siihen, että Suomen järvet, joet ja pienvedet säilyvät kirkkaina myös tuleville sukupolville.”

Auri Sarvilinna

Perustaja, hallituksen puheenjohtaja

Suomen vesistösäätiö