Heli Heinonen

“Jo lapsuudessa mielenmaisemani kiinnittyi vahvasti maaseudulle; rauhalliseen luonnonympäristöön, missä vesistöillä ja erityisesti lähijärvellä on tärkeä roolinsa. Vuosien saatossa tieni onkin kulkenut kaupungin kautta takaisin maalle. Vesistöjemme ekologinen tila on yhteinen huolenaiheemme, mutta uskon, että eri toimijoiden yhdistäessä voimavaransa voimme parantaa vesiemme vointia.”

Heli on koko lähes 20 vuotisen työhistoriansa ajan tehnyt töitä ympäristö- ja laatujohtamisen parissa, sekä julkisella- että yksityisellä sektorilla. Helin vahvimmat osaamisalueet ovatkin
organisaatioiden sisäisten toimintaedellytysten luomisessa ja parantamisessa. Liiketoiminnan kehittämisen opinnot ovat lisäksi antaneet hyvän pohjan organisaatioiden johtamiseen ja
kehittämiseen.

”Arvostan Suomessa vesien tilan parantamiseksi tehtävää työtä valtavasti. Uskon, että laajapohjaisella yhteistyöllä, avoimella keskustelulla ja rohkeilla ratkaisuilla voimme vaikuttaa vesiemme hyvinvointiin merkittävästi ja näin varmistaa, että myös tulevat sukupolvemme voivat nauttia puhtaista vesistämme. Omassa työssäni merkittävintä on mahdollisuuteni vaikuttaa Suomen vesistösäätiön parhaiden toimintaedellytysten varmistamiseen.”

Heli Heinonen
Toimitusjohtaja
Suomen vesistösäätiö