Liisa Hämäläinen

auri-sarvilinna

“Luontosuhteeni muodostui läheiseksi jo lapsena asuessani maaseudulla metsien ja vesien ympäröimänä. Sittemmin ympäristöstä huolehtimisesta ja vesiensuojelusta on tullut tärkeitä elämäntehtäviä, joiden parissa olen saanut onnekseni myös työskennellä. Uskon, että monet vesistöjä uhkaavat ongelmat ovat ratkaistavissa tiedon, yhteistyön, ja avoimen vuoropuhelun avulla.”

Liisalla on lähes 20 vuoden kokemus vesistöihin liittyvistä asiantuntijatehtävistä Suomen ympäristökeskuksessa. Liisan osaamisalueita ovat vesistöjen kunnostus, luonnonmukainen vesirakentaminen sekä verkostoituminen ja viestintä. Yksi Liisan suurimmista kiinnostuksen kohteista on maatalouspurojen tilan parantaminen, johon agrologin tutkinto on antanut pohjatietoa. Liisa on koulutukseltaan myös ympäristösuunnittelija sekä FM pääaineenaan akvaattiset tieteet.

”Suomessa on tehty menneinä vuosikymmeninä huikean hienoa työtä vesien suojelemiseksi. Ilmastonmuutos ja tehostuneen maankäytön aiheuttama monimuotoisuuskato ovat esimerkkejä uusista uhkista, jotka kohdistuvat myös vesiekosysteemeihin. Ihmisten kiinnostus vesiasioita kohtaan on viime vuosina selvästi lisääntynyt. Uudenlaisen yhteistoiminnan ja ajattelun kautta uhkia voidaan torjua ja niiden ratkaisuihin löytää mahdollisuuksia. On hienoa olla mukana luomassa niitä.”

Liisa Hämäläinen
Sisältöjohtaja
Suomen vesistösäätiö