Kalanviljelylaitoksen kanavasta kutupuro taimenille

Laukaassa sijaitsevan kalanviljelylaitoksen vanhasta vedenottokanavasta suunnitellaan uutta virtavesielinympäristöä ja lisääntymisaluetta taimenille. Capeenpuroksi nimetyn kanavan  luonnonmukaistamishanke on monilta osin ainutlaatuinen. 
  

Vuodesta 1921 aina 1990-​luvulle saakka toiminut, historiallinen kalanviljelylaitos perustettiin voimistamaan puutavaran uiton vuoksi heikentyneitä vaelluskalakantoja. Unholaan vaipumassa ollut alue auttaa jatkossa elvyttämään kalastoa luonnonmukaisin keinoin. Jo vuosia poissa käytöstä olleesta, noin kilometrin pituisesta vedenottokanavasta muokataan luonnonuomaa jäljittelevä, mutkainen taimenen kutupuro. Samalla kalanviljelylaitoksen vanhoista altaista tehdään monimuotoinen kosteikkoalue. Tavoitteena parantaa kalaston ja muun eliöstön tilaa alueen historiaa kunnioittaen ja tutkimusta lisäten.

Hanke on monilta osin ainutlaatuinen. Taustalla ei ole velvoitteita tai patoa, sillä lähellä on vapaasti virtaava kalojen vaellusreitti. Motiivina hankkeen toteuttamiseen on puhtaasti uhanalaisten vaelluskalakantojen elvyttäminen. Uuden virtavesielinympäristön luominen on Suomessa uutta eikä vastaavaa vedenottokanavan luonnonmukaistamista ole tiettävästi aiemmin tehty. Hankkeeseen sisällytetään laajaa ja monivuotista seurantaa ja siihen liittyvää tutkimusta, mikä on vesistökunnostuksissa melko harvinaista. Capeenpuron tutkimuksen avulla saadaan arvokasta tietoa kunnostusmenetelmien kehittämisen tueksi.

Capeenpuron kunnostuksen toivotaan toimivan esimerkkinä ja innostavan eri tahoja virtavesielinympäristöjen tilan parantamiseen.  Mukaan haastetaan kansalaisia, yrityksiä ja muita organisaatioita tarjoamalla mahdollisuus osallistua hankkeen rahoitukseen ja mm. kunnostustalkoisiin.  Eri toimijat pääsevät osalliseksi hankkeeseen ja saavat säännöllisen raportin tutkimuksen edistymisestä ja tuloksista.

 

Hankkeen alullepanija on alueen omistava R. Erik ja Bror Serlachiuksen Säätiö, joka vastaa rahoituksen keräämisestä ja rahoittaa hanketta myös itse. Vastikään käynnistynyttä suunnittelua koordinoi Suomen vesistösäätiö ja suunnitelman laatii Interenv Oy. Suunnitteluhankkeen osarahoittaja on Keski-​Suomen ELY-keskus.

Lue lisää: www​.vesistosaatio​.fi/​c​a​p​e​e​n​p​uro


Lisätietoja:

Liisa Hämäläinen, Suomen vesistösäätiö, etunimi.​sukunimi@​vesistosaatio.​fi, p. 044 537 3398