Pienvesi-​HELMI-​hankkeen

Maastokoulutukset

Eri puolilla Suomea järjestään osana Pienvesi-​HELMI-​hanketta eri pienvesityyppien ennallistamiseen liittyviä maastokoulutuksia kesällä ja syksyllä 2023. Koulutuksista kootaan tietoa tälle sivulle.

Varsinais-​Suomi

pe 9.6.2023

Salo, Teijo

Lähteiden inventointi ja ennallistamisen suunnittelu

Koulutuksessa opetellaan tunnistamaan lähteiden indikaattorilajistoa (sammalet ja putkilokasvit) ja pohditaan vertaisoppien lähdeympäristöjen ennallistamismahdollisuuksia. Koulutuksen järjestää Valonia ja kouluttajina toimivat Iina Eskelinen (ELY-​keskus), Esa Hankonen (luontokartoittaja) ja Valonian asiantuntijat. Koulutus on suunnattu vesistökunnostajille ja asiantuntijoille. Osallistujien määrä on rajattu.

Ilmoittautuminen päättynyt.

ti 12.9.2023

Salo/​Kiikala,

Somero

Lampien inventointi ja ennallistaminen

Koulutuksessa tutustutaan lampien inventointiin ja kunnostussuunnitteluun vertaisoppien. Suunnattu vesistökunnostajille ja asiantuntijoille. Koulutuksen järjestää Valonia. Osallistujien määrä on rajattu.

Keski-​Suomi

ma 5.6.2023

klo 11–15

Saarijärvi, Multia

Purojen ennallistaminen

Koulutuksen aluksi pidetään teoriaosuus ja käydään läpi Suorapuron kunnostuskohteelle laadittu kunnostussuunnitelma. Tämän jälkeen suunnataan maastoon, jossa katselmoidaan kunnostettavaa aluetta “ennen kunnostusta” -periaatteella, tarkastellaan kohteen kunnostussuunnitelmaa ja keskustellaan syksyllä tehtävistä toimenpiteistä.

Ilmoittautuminen päättynyt.

vko 34

Toivakka

Lähteiden ennallistaminen

Koulutuksessa käydään läpi askelmerkit ja tehdyt toimenpiteet yksityisen maanomistajan kesällä 2022 ennallistetulla lähteikköalueella. Mahdollinen teoriaosuus ja kahvit maanomistajan kiinteistöllä. Suunnattu maanomistajille, metsätalouden toimijoille sekä JYU:n opiskelijoille. Koulutuksen järjestävät Keski-​Suomen vesi ja ympäristö ry, Metsähallitus sekä Metsäkeskus.

Uusimaa

to 25.5.

Karkkila

Metsäpuron inventointi ja kunnostus

Koulutuksessa tutustutaan Metsähallituksen metsäpuron inventointimenetelmään ja puron kunnostustarvearviointiin sekä kunnostussuunnitteluun. Suunnattu maanomistajille, metsätalouden toimijoille, opiskelijoille, osakaskunnille sekä kunnan viranomaisille. Koulutuksen järjestää LUVY.

to 24.8.

klo 10–16

Lohja

Purojen ennallistaminen

Koulutuksessa tutustutaan toteutettuun maatalousuoman ennallistamiseen sekä opitaan käytännön kunnostusta käsityönä. Suunnattu vesistökunnostajille sekä maatalouden toimijoille. Koulutuksen järjestää LUVY.

Satakunta

to 5.10.

Eura

Valuma-​alueilta puronvarsiin – maastoretki pienvesien ennallistamisen maailmaan

Retkellä tutustutaan erilaisiin pienvesiin ja niiden kunnostusmenetelmiin sekä valuma-​alueen maankäytön huomioimiseen osana kunnostustyötä. Retki on suunnattu paikallistoimijoille ja vesistökunnostuksista kiinnostuneille. Koulutuksen järjestää Pyhäjärvi-instituutti.

Lappi

to 21.9.2023

Simo, Keminmaa

Metsätalousalueiden purojen kunnostaminen

Koulutuksessa kuullaan asiantuntijaluento purojen kunnostamisesta ja vieraillaan kunnostuskohteella Kurkiojalla. Suunnattu paikallisille asukkaille, yhdistyksille ja muille purojen tilasta kiinnostuneille. Koulutuksen järjestävät Suomen vesistösäätiö, Lapin ELY-​keskus ja Lapin Vesku-​hanke.