Pienvesi-​HELMI-​hankkeen

Maastokoulutukset

Eri puolilla Suomea järjestään osana Pienvesi-​HELMI-​hanketta eri pienvesityyppien ennallistamiseen liittyviä maastokoulutuksia kesällä ja syksyllä 2023. Koulutuksista kootaan tietoa tälle sivulle.

Tulevat koulutukset

Menneet koulutukset

la 10.9.2022

Purojen ennallistaminen

Sinettä, Rovaniemi (Lappi)

Koulutuksessa tutustuttiin Sinetän kylässä sijaitsevaan Viiksojaan ja sen kunnostustarpeisiin. Puron uomaa monipuolistettiin mm. lisäämällä sinne puuta. Koulutuksen järjesti Suomen vesistösäätiö yhteistössä Lapin ELY-​keskuksen, VESKU II -hankkeen sekä Sinetän kyläyhdistyksen kanssa.

to 25.5.2023

Metsäpuron inventointi ja kunnostus

Karkkila (Uusimaa)

Koulutuksessa tutustuttiin Metsähallituksen metsäpuron inventointimenetelmään ja puron kunnostustarvearviointiin sekä kunnostussuunnitteluun. Koulutuksen järjesti LUVY.

ma 5.6.2023

Purojen ennallistaminen

Saarijärvi, Multia (Keski-​Suomi)

Koulutuksen aluksi pidettiin teoriaosuus ja käytiin läpi Suorapuron kunnostuskohteelle laadittu kunnostussuunnitelma. Tämän jälkeen suunnattiin maastoon, jossa katselmoitiin kunnostettavaa aluetta “ennen kunnostusta” -periaatteella, tarkasteltiin kohteen kunnostussuunnitelmaa ja keskusteltiin syksyllä tehtävistä toimenpiteistä. Koulutuksen järjesti Keski-​Suomen vesi ja ympäristö ry.

pe 9.6.2023

Lähteiden inventointi ja ennallistamisen suunnittelu

Salo, Teijo (Varsinais-​Suomi)

Koulutuksessa opeteltiin tunnistamaan lähteiden indikaattorilajistoa (sammalet ja putkilokasvit) ja pohdittiin vertaisoppien lähdeympäristöjen ennallistamismahdollisuuksia. Koulutuksen järjesti Valonia ja kouluttajina toimivat Iina Eskelinen (ELY-​keskus), Esa Hankonen (luontokartoittaja) ja Valonian asiantuntijat.

ti 1.8.2023

Lähteiden ennallistaminen (talkoot)

Toivakka (Keski-​Suomi)

Metsähallituksen omistaman kiinteistön sekä
yksityisen maanomistajan kiinteistön alueilla toteutetaan lähteikön ennallistaminen talkootyönä. Talkootapahtumassa oppittiin ja keskusteltiin matalalla kynnyksellä tärkeiden ja uhanalaisten lähteikköalueiden ennallistamisesta. Talkoot järjesti Keski-​Suomen vesi ja ympäristö ry.

to 3.8.2023

Lähteiden ennallistaminen (koulutus)

Toivakka (Keski-​Suomi)

Koulutuksessa käytiin läpi askelmerkit ja talkootyönä tehdyt toimenpiteet yksityisen maanomistajan kesällä 2022 ennallistetulla lähteikköalueella. Koulutuksen järjestivät Keski-​Suomen vesi ja ympäristö ry, Metsähallitus sekä Metsäkeskus.

to 24.8.

Purojen ennallistaminen

Lohja (Uusimaa)

Koulutuksessa tutustuttiin toteutettuun maatalousuoman ennallistamiseen sekä opittiin käytännön kunnostusta käsityönä. Koulutuksen järjesti LUVY.

ti 12.9.

Lampien inventointi ja ennallistaminen

Salo/​Kiikala, Somero (Varsinais-​Suomi)

Koulutuksessa tutustuttiin lampien inventointiin ja kunnostussuunnitteluun vertaisoppien. Koulutuksen järjesti Valonia.

to 21.9.

Metsätalousalueiden purojen kunnostaminen

Simo, Keminmaa (Lappi)

Koulutuksessa kuultiin asiantuntijaluento purojen kunnostamisesta ja vierailtiin kunnostuskohteella Kurkiojalla. Koulutuksen järjestivät Suomen vesistösäätiö, Lapin ELY-​keskus ja Lapin Vesku-​hanke.

to 5.10.

Valuma-​alueilta puronvarsiin – maastoretki pienvesien ennallistamisen maailmaan

Eura (Satakunta)

Retkellä tutustuttiin erilaisiin pienvesiin ja niiden kunnostusmenetelmiin sekä valuma-​alueen maankäytön huomioimiseen osana kunnostustyötä. Koulutuksen järjesti Pyhäjärvi-instituutti.