Suomen Vesistösäätiö

Rahankeräysluvat

Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa


Luvan saaja:

Suomen vesistösäätiö sr.

Luvan numero ja myöntämisajankohta: 

RA/​2021/​890, 1.8.2021

 

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:

Kerätyt varat käytetään Suomen vesistösäätiön toiminnan tarkoituksen mukaiseen työhön, jota tehdään Suomen sisävesien suojelun ja kunnostamisen hyväksi. Käytännössä varoilla maksetaan mm. valtakunnallisen vesistöpaneelin toiminnan koordinointiin ja säätiön tarjoamien palveluiden kehittämiseen liittyviä kustannuksia (mm. henkilöstökustannuksia) sekä rahoitetaan sisävesien tilan parantamiseen liittyvää vaikuttamista, kuten viestintää, neuvontapalvelua, koulutusta, erilaisia tapahtumia ja tutkimus- ja kehittämisyhteistyöhankkeita.


Varoja voidaan myös sijoittaa rahastoon, josta rahoitetaan edellä mainitun toiminnan lisäksi esimerkiksi sisävesien suojelua ja kunnostusta, ympäristökasvatusta, vesialan koulutusta sekä tuetaan vesialan toimijoita yleishyödyllisissä hankkeissa. Rahastosta voidaan jakaa avustuksia ja apurahoja esimerkiksi tutkimustoimintaan.


Lisäksi säätiö osallistuu paikallisten ja alueellisten keräysten koordinointiin ja ohjaa näin saatavia keräysvaroja paikallisten vesistökunnostushankkeiden tukemiseen.