Suojele ja kunnosta pienvesiä -webinaarisarja

Tervetuloa pienvesien maailmaan! Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan pienimpien vesiemme – purojen, norojen, lähteiden ja lampien – suojelusta ja kunnostuksesta. Kevättalven aikana järjestettävät webinaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Osallistusmislinkit  päivitetään tälle sivulle.


Webinaarit järjestetään Suomen vesistösäätiön, Valonian ja Pyhäjärvi-​instituutin yhteistyönä osana Pienvesi-​HELMI-​hankettajonka tavoitteena on Suomen pienvesien tilan parantaminen.

Aikataulu ja sisältö

Webinaari 1: Pienvesien tunnistaminen ja suojelu, 16.2.2023

Sarjan ensimmäisessä webinaarissa perehdyttiin pienvesien tunnistamiseen maastossa ja käytiin läpi suojeluun liittyvää lainsäädäntöä sekä rahoitusmahdollisuuksia. Webinaari kokosi yhteen huikeat 280 osallistujaa! Kouluttajina toimivat Janne Tolonen (Valonia), Mari Annala (SYKE) ja Jarmo Uimonen (Metsäkeskus) ja fasilitaattorina Liisa Hämäläinen (Suomen vesistösäätiö). 

Webinaari 2: Purojen kunnostus: suunnitteluperiaatteet ja työkalut, 7.3.2023

Sarjan toisessa webinaarissa perehdyttiin purojen rakenteen ja virtaamien huomioon ottamiseen kunnostuksen suunnittelussa. Lisäksi käytiin läpi suunnittelun apuvälineinä toimivia ohjelmia ja virtaamamallinnusta. Kouluttajina toimivat Kaisa Västilä (Aalto/​SYKE) ja Juha Aaltonen (SYKE) ja fasilitaattorina Liisa Hämäläinen (Suomen vesistösäätiö).

Webinaari 3: Lampien inventointi ja kunnostussuunnittelu, 20.3.2023

Webinaarissa esiteltiin lampien inventointimenetelmiä ja opittiin tunnistamaan lampien tilaa heikentäviä tekijöitä. Lampien kunnostussuunnittelun menetelmiä ja mahdollisuuksia käytiin läpi esimerkkien avulla. Kouluttajina toimivat Jarkko Leka (Valonia), Veli-​Matti Sorvari (Kaakkois-​Suomen ELY-​keskus) ja Roosa Kemppi (Varsinais-​Suomen ELY-​keskus) ja fasilitaattorina Janne Tolonen (Valonia). 

Webinaari 4: Lähteiden inventointi ja kunnostussuunnittelu, 5.4.2023

Webinaarissa opittiin tunnistamaan lähteitä, niiden ennallistamismahdollisuuksia ja indikaattorilajistoa. Lisäksi esiteltiin esimerkkien avulla lähde-​ennallistamisten tavoitteita, menetelmiä ja käytännön toteutusta. Kouluttajina toimivat Iina Eskelinen (Pohjois-​Savon ELY-​keskus), luontokartoittaja Esa Hankonen ja Jussi Jyväsjärvi (Metsähallitus). Fasilitaattorina toimi Janne Tolonen (Valonia).

Webinaari 5: Pienvesien suojelu ja kunnostus talousmetsissä, 12.4.

Webinaarissa keskityttiin metsien pienvesiin ja käytiin läpi eri menetelmiä, joiden kautta pienvedet voidaan huomioida paremmin osana metsätaloutta. Kouluttajina toimivat Essi Kiiskinen (Pyhäjärvi-​instituutti), Lauri Anttila (Pyhäjärvi-​instituutti), Irmeli Ruokanen (Suomen Metsäkeskus) ja Panu Halme (Jyväskylän yliopisto).

Webinaarit ovat osa Pienvesi-​HELMI-​hanketta, jonka tavoitteena on Suomen pienvesien tilan parantaminen. Hanke saa rahoituksen ympäristöministeriön Helmi-​ohjelmasta, jossa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja niiden laadun heikkenemiseen.

Lue lisää Pienvesi-​HELMI-​hankkeesta osoitteessa vesistosaatio​.fi/​p​i​e​n​v​e​s​i​-​h​e​l​mi/

Lisätietoja antaa Liisa Hämäläinen

liisa.​hamalainen@​vesistosaatio.​fi, +358 44 537 3398