Suojele ja kunnosta pienvesiä -webinaarisarja

Tervetuloa pienvesien maailmaan! Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan pienimpien vesiemme – purojen, norojen, lähteiden ja lampien – suojelusta ja kunnostuksesta. Kevättalven aikana järjestettävät webinaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Osallistusmislinkit  päivitetään tälle sivulle.


Webinaarit järjestetään Suomen vesistösäätiön, Valonian ja Pyhäjärvi-​instituutin yhteistyönä osana Pienvesi-​HELMI-​hankettajonka tavoitteena on Suomen pienvesien tilan parantaminen.

Webinaarissa perehdytään pienvesien tunnistamiseen maastossa ja käydään läpi suojeluun liittyvää lainsäädäntöä sekä rahoitusmahdollisuuksia.

Saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miksi pienvedet ovat uhanalaisia?
 • Miten arvokkaan pienveden tunnistaa maastossa?
 • Mitkä ovat monimuotoisuutta ilmentäviä tekijöitä?
 • Mitkä lait suojaavat pienvesiä ja miten ne tulee ottaa huomioon maankäytössä?
 • Mitä rahoitusmahdollisuuksia pienvesien tilan parantamiseen on tarjolla?

Kouluttajina Janne Tolonen/​Valonia, Mari Annala/​SYKE ja Jarmo Uimonen/​Metsäkeskus

Webinaarissa perehdytään purojen rakenteeseen ja virtaamiin ja miten ne tulee ottaa huomioon kunnostuksen suunnittelussa.

Saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten puron ominaispiirteet vaikuttavat kunnostuksen suunnitteluun?
 • Miten virtaaman muuttumista kunnostuksen seurauksena voidaan arvioida?
 • Miten vedenkorkeus nousee virtaaman noustessa ja miten uoman karkeus vaikuttaa?
 • Mitä laskentamenetelmiä, laskureita ja paikkatieto-​ohjelmia voidaan käyttää suunnittelun
  apuvälineenä?
 • Milloin kannattaa mallintaa ja mitä ohjelmia mallintamisessa voidaan käyttää?

Kouluttajina Juha Aaltonen/​SYKE ja Kaisa Västilä/​Aalto-​yliopisto/​SYKE

Ohjelma tarkentuu.

Kouluttujina Jarkko Leka Valonia ja Risto Vilen/​ELY-​keskus

Ohjelma tarkentuu.

Kouluttajat: Iina Eskelinen/​POSELY ja Esa Hankonen

Webinaarissa keskitytään metsien pienvesiin ja käydään läpi eri menetelmiä, joiden kautta pienvedet voidaan huomioida paremmin osana metsätaloutta.

Saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten metsänhoitoa ja vesiensuojelua voidaan edistää samanaikaisesti?
 • Mitkä metsänhoidon menetelmät tukevat pienvesien tilan parantamista?
 • Miksi suojavyöhykkeet ovat tärkeitä ja miksi rantametsät kannattaa säästää?
 • Miten metsäautoteiden rummut tulee asentaa, jotta vesieliöiden liikkuminen saadaan
  turvattua?
 • Mitä rahoitusta pienvesien tilan parantamiseen metsätaloudessa on tarjolla?

Kouluttajat tarkentuvat.

AIKATAULU JA SISÄLTÖ

Webinaari 1: Pienvesien tunnistaminen ja suojelu

Ajankohta: to 16.2. klo 14–16

Linkki webinaariin

Webinaarissa perehdytään pienvesien tunnistamiseen maastossa ja käydään läpi suojeluun liittyvää lainsäädäntöä sekä rahoitusmahdollisuuksia.

Saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miksi pienvedet ovat uhanalaisia?
 • Miten arvokkaan pienveden tunnistaa maastossa?
 • Mitkä ovat monimuotoisuutta ilmentäviä tekijöitä?
 • Mitkä lait suojaavat pienvesiä ja miten ne tulee ottaa huomioon maankäytössä?
 • Mitä rahoitusmahdollisuuksia pienvesien tilan parantamiseen on tarjolla?

Kouluttajina Janne Tolonen/​Valonia, Mari Annala/​SYKE ja Jarmo Uimonen/​Metsäkeskus

Webinaari 2: Purojen kunnostuksen suunnittelu: ekohydrauliikan ja virtaamalaskennan perusteet

Ajankohta: ti 7.3. klo 14–16

Linkki webinaariin

Webinaarissa perehdytään purojen rakenteeseen ja virtaamiin ja miten ne tulee ottaa huomioon kunnostuksen suunnittelussa.

Saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten puron ominaispiirteet vaikuttavat kunnostuksen suunnitteluun?
 • Miten virtaaman muuttumista kunnostuksen seurauksena voidaan arvioida?
 • Miten vedenkorkeus nousee virtaaman noustessa ja miten uoman karkeus vaikuttaa?
 • Mitä laskentamenetelmiä, laskureita ja paikkatieto-​ohjelmia voidaan käyttää suunnittelun
  apuvälineenä?
 • Milloin kannattaa mallintaa ja mitä ohjelmia mallintamisessa voidaan käyttää?

Kouluttajina Juha Aaltonen/​SYKE ja Kaisa Västilä/​Aalto-​yliopisto/​SYKE

Webinaari 3: Lampien inventointi ja kunnostussuunnittelu

Ajankohta: ma 20.3. klo 14–16

Webinaarissa esitellään lampien inventointimenetelmiä ja opitaan tunnistamaan lampien tilaa heikentäviä tekijöitä. Esimerkkien avulla käydään läpi lampien kunnostussuunnittelun menetelmiä ja mahdollisuuksia.
Saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitkä tekijät ovat heikentäneet lampien tilaa?
 • Miten lampien tilaa ja kunnostusmahdollisuuksia inventoidaan?
 • Mitä ovat lampien kunnostusmenetelmät? Millaista suunnittelua lampikunnostukset
  vaativat?
 • Mitä tavoitteita kunnostuksilla pyritään saavuttamaan?

Kouluttajina Jarkko Leka/​Valonia, Risto Vilen/​Varsinais-​Suomen ELY-​keskus ja Roosa Kemppi/​Varsinais-​Suomen ELY-keskus

Webinaari 4: Lähteiden inventointi ja kunnostussuunnittelu

Ajankohta: ke 5.4. klo 14–16

Webinaarissa opitaan tunnistamaan lähteitä, niiden kunnostusmahdollisuuksia ja indikaattorilajistoa. Lisäksi esitellään esimerkkien avulla lähdekunnostusten tavoitteita,
menetelmiä ja käytännön toteutusta.
Saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten lähteitä ja pohjavesivaikutteisia elinympäristöjä voi tunnistaa paikkatietoaineistojen
  avulla?
 • Miten tunnistaa lähteiden kunnostustarpeita ja mahdollisuuksia?
 • Miten lähteitä tulisi kunnostaa? Mikä tulisi olla lähdekunnostusten tavoitteena?
 • Miten lähteitä ja pohjavesivaikutteisia

Kouluttajat: Iina Eskelinen/​POSELY

Webinaari 5: Pienvesien suojelu ja kunnostus talousmetsissä

Ajankohta: ke 12.4. klo 14–16

Webinaarissa keskitytään metsien pienvesiin ja käydään läpi eri menetelmiä, joiden kautta pienvedet voidaan huomioida paremmin osana metsätaloutta.

Saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten metsänhoitoa ja vesiensuojelua voidaan edistää samanaikaisesti?
 • Mitkä metsänhoidon menetelmät tukevat pienvesien tilan parantamista?
 • Miksi suojavyöhykkeet ovat tärkeitä ja miksi rantametsät kannattaa säästää?
 • Miten metsäautoteiden rummut tulee asentaa, jotta vesieliöiden liikkuminen saadaan
  turvattua?
 • Mitä rahoitusta pienvesien tilan parantamiseen metsätaloudessa on tarjolla?

Webinaarit ovat osa Pienvesi-​HELMI-​hanketta, jonka tavoitteena on Suomen pienvesien tilan parantaminen.

Hanke saa rahoituksen ympäristöministeriön
Helmi-​ohjelmasta, jossa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja niiden laadun heikkenemiseen.

 

Lue lisää Pienvesi-​HELMI -hankkeesta osoitteessa  vesistosaatio​.fi/​p​i​e​n​v​e​s​i​-​h​e​l​mi/

Lisätietoja antaa Liisa Hämäläinen

liisa.​hamalainen@​vesistosaatio.​fi, +358 44 537 3398