Suomen vesistösäätiö on valittu Partioaitan ympäristöbonuskohteeksi

Suomen vesistösäätiön Pienten puolella -hanke on valittu yhdeksi Partioaitan vuoden 2024 uusista Ympäristöbonuskohteista. Partioaitan vuosittain jaettava Ympäristöbonus lahjoitetaan Suomen luonnon suojelemiseksi ja ulkona liikkumisen tukemiseksi. Lahjoitus kertyy vuoden 2024 aikana Partioaitan kanta-​asiakasjärjestelmän, 365-​klubin kautta tehdyistä ostoista, joista Partioaitta tilittää vuosittain 1 %:n Ympäristöbonukseen. Lahjoituksen lopullinen summa selviää vuoden päättyessä.


Lahjoitussumma tullaan käyttämään työhön Suomen pienimpien vesien eli lähteiden, purojen ja lampien uhanalaistumisen pysäyttämiseksi. Pienvedet ovat huolestuttavan heikossa tilassa ja suuri osa niissä elävistä eliölajeista on uhanalaisia. Pienimmät vetemme ovat jääneet ihmistoiminnan jalkoihin esimerkiksi hakkuissa ja rakentamisessa. Arvokkaita lähteitä, puroja ja lampia ei aina tunnisteta eikä tiedetä, miten ne tulisi ottaa huomioon. Suomen Vesistösäätiön hankkeessa tehdään koko kansalle suunnattua opasmateriaalia pienvesien tunnistamisesta, suojelusta ja ennallistamisesta. Suomen vesistösäätiö viestii pienvesien tärkeydestä ja järjestää koulutuksia eri tahoille, kuten varhaiskasvattajille ja maanomistajille. Lisäksi säätiö ennallistaa yhden tai mahdollisuuksien mukaan useamman puron tai lähteen yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa.


”Pienvedet ovat valtavan tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle ja  meidän ihmisten hyvinvoinnille. Tuomme esiin pienvesien monia merkityksiä niiden suojelun lisäämiseksi”, kertoo Suomen vesistösäätiön limnologi Liisa Hämäläinen.

 

Ulkoilu- ja retkeilyvarusteiden vähittäismyyntiin erikoistunut Partioaitta tekee vuosittain Ympäristöbonus-​lahjoituksen Suomen luonnon suojelemiseksi ja ulkona liikkumisen tukemiseksi. Yhdeksän vuoden aikana lahjoitussumma on lähes miljoona euroa. Vuonna 2023 Ympäristöbonusta lahjoitettiin yhteensä 132 440 euroa, joka jaettiin Ikäinstituutille ikääntyneiden luontoliikuntavajeen paikkaamiseen, John Nurmisen Säätiölle Itämeren suojeluun, Plan International Suomelle Suomeen muuttaneiden nuorten luontosuhteen ja ympäristötietoisuuden vahvistamiseksi, Päijänteen Luonnonperintösäätiölle soiden suojeluun ja ennallistamiseen sekä SOS-​Lapsikylälle lasten luontoharrastusten tukemiseksi. Kaikki kohteet saivat 26 488 euron lahjoituksen.


Vuoden 2024 muut Ympäristöbonus-​kohteet ovat Suomen vesistösäätiön lisäksi Luontoliiton Ympäristökasvatusta ja luontoinnostusta tuhansille lapsille ja nuorille, Kehitysvammaisten tukiliiton - Malike-​toiminnan Vammaiset lapset yhdenvertaisesti luontoon, WWF Suomen WWF Luontolive sekä Suomen Punaisen Ristin Luonto osaksi kaikkien hyvinvointia!


Kuva: Krista Ylinen


Lisätietoja:

Suomen vesistösäätiö, Heli Heinonen, heli.​heinonen@​vesistosaatio.​fi + 358 40 0450244

Markus Mäkinen, toimitusjohtaja, markus.​makinen@​partioaitta.​fi, + 358 44 033 6871 


Suomen vesistösäätiö

Suomen vesistösäätiön päämääränä on suomalaisen vesiluonnon – järvien, jokien ja pienvesien – tilan parantaminen sekä vesiin liittyvän kulttuuriperinnön säilyttäminen. Säätiö on poliittisesti sitoutumaton eikä tavoittele toiminnallaan voittoa. Ilmastonmuutos ja globaali luontokato näkyvät myös meidän vesistöissämme yhä useamman lajin uhanalaistumisena. Suomen vesistösäätiö tekee töitä sen eteen, että puhtaat vetemme ja monimuotoinen vesiluontomme säilyisivät myös tuleville sukupolville.  Säätiö kunnostaa vesistöjä, jakaa tietoa ja luo väyliä vesistöteoille, joiden kautta jokainen voi vaikuttaa vesien tilaan ja tulevaisuuteen.

 

Partioaitta

Partioaitta Oy on Suomessa toimiva ulkoilu- ja retkeilyvarusteiden vähittäismyyntiin erikoistunut yritys. 21 myymälää ja verkkokauppa sekä niiden osaava henkilökunta tarjoavat laadukkaita tuotteita alan johtavilta brändeiltä. Partioaitta on palkittu kuluttajien toimesta sekä alansa arvostetuimpana että alansa vastuullisimpana toimijana jo useamman vuoden ajan. Se noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä, yrityksen arvoihin – laatu, luonto, palvelu, osaaminen ja valikoima – perustuvia periaatteita ja on sitoutunut YK:n Global Compact – yritysvastuualoitteeseen. Partioaitta on osa ruotsalaista Frilufts Retail Europe AB -yhtiötä, johon kuuluvat myös saman alan myymäläketjut Naturkompaniet AB/​AS (Ruotsi, Norja), Globetrotter GmbH (Saksa), Friluftsland AS (Tanska), Trekitt Ltd (UK).

“Pienvesi-​Helmi on sekä alueellisesti että sisällöllisesti laaja ja vaikuttava hanke, joka on konsortiona monen vahvan ja osaavan toimijan yhteinen tulos.