Vedet pinnalla - tästä puhutaan viikolla 45

  • Vaikuta vesiin ja kommentoi vesienhoitosuunnitelmia!

Uudet ehdotukset Suomen eri alueiden vesienhoitosuunnitelmiksi ovat valmistuneet. Kaikki aiheesta kiinnostuneet voivat kommentoida ELY-​keskusten laatimia suunnitelmia 2.11.2020–14.5.2021 välisenä aikana. Tarkoituksena on kuulla kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen ajatuksia siitä, miten vesien hyvä tila voidaan saavuttaa. 

Alkuperäinen uutinen tästä

  • Pohjois-​Pohjanmaalla ennätykselliset syystulvat

Pohjois-​Pohjanmaalla vesistöt ovat paikoin jopa kevään tulvakorkeuksissa. Esimerkiksi Pudasjärvi on noussut syyskauden ennätyskorkeuksiin. Vedenpinta on noin kaksi metriä korkeammalla kuin tavallisesti. 

Alkuperäinen uutinen tästä

  • Luonnon tilan heikkeneminen jatkuu koko EU:ssa, koskee myös vesistöjä

EU:n luonnon tilaa koskevan raportin mukaan luonnon köyhtyminen on jatkunut EU:ssa huolestuttavan voimakkaana. Sisävesien luontotyypeistä heikkeneviksi luokiteltiin n. 35 %. EU-​tasolla uhanalaisimpia sisävesien lajeja ovat makean veden kalat (40 %), simpukat ja kotilot (59 %) sekä osa kosteikkojen linnuista (mm. punasotka ja nokikana).

Aiheesta lisää:

  • Pyhä-​Häkin kansallispuistossa Saarijärvellä ennallistetaan soita, lampia ja puroja 

Pyhä-​Häkin suot ovat pääosin säilyneet luonnontilaisina tai lähes luonnontilaisina. Ennallistamista vaativia soita on kansallispuiston reunoilla. Ennallistetulla suolla on positiivinen vaikutus koko vesistön valuma-​alueeseen. Työt tehdään osana Metsähallituksen Hydrologia-LIFE-hanketta.

Alkuperäinen uutinen tästä

  • Vuoden 2021 kalastonhoitomaksu myyntiin marraskuun alussa

Vuonna 2020 kalastusharrastajien määrä kasvoi ja kalastonhoitomaksujen tuotto ylitti 10 miljoonaa euroa. Kalastonhoitomaksusta osa käytetään vesien kunnostuksiin, kalakantojen elvytyksiin, vaellusesteiden poistamiseen, hoitokalastukseen ja elinympäristökunnostuksiin.

Alkuperäinen uutinen tästä

Suomen vesistösäätiön laatimaan Vedet pinnalla -uutiskatsaukseen on poimittu ajankohtaiset uutisoinnit vesi- ja ympäristöalalta. Uutisten pääpainopiste ja teemat ovat vesistökunnostus, vesiensuojelu, valuma-​alueet, ilmastonmuutos ja uhanalaiset lajit.