Vedet pinnalla - tästä puhutaan viikolla 48

  • Suomen paras luontoteko 2019-​2020 -palkinnolle etsitään ehdokkaita

Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n Suomen komitea etsii tahoa, joka on onnistunut turvaamaan suomalaisen luonnon monimuotoisuutta kekseliäin ratkaisuin tai innovaatioiden avulla. Edellisen palkinnon vastaanottivat Longinojan puroaktiivit Helsingissä sijaitsevan ojan ennallistamisesta puroksi uhanalaisten meritaimenten monimuotoiseksi elinympäristöksi.

Alkuperäinen uutinen tästä

  • Keski-​Suomessa kunnostetaan rantaniittyjä

Arvokkaina lintualueina tunnetut, Natura 2000 -kohteisiin kuuluvat Toivakan Humalalahden laajat rantaniityt kunnostetaan loppuvuoden ja talven aikana. Harvinaistuvien vesilintulajien elinympäristöä parannetaan mm. niitoilla, jotka ehkäisevät umpeenkasvua. Alue kunnostetaan osana Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Alkuperäinen uutinen tästä

  • Voivatko puu, biohiili ja shungiitti auttaa metsätalouden kuormituksen torjunnassa?

Imatran Immalanjärven kunnostuksessa testataan uusia menetelmiä. Tavoitteena on selvittää mm. puun, biohiilen ja shungiitin vaikutuksia metsätalouden aiheuttaman kuormituksen vähentämiseen. Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen toteuttaman hankkeen tavoitteena on säilyttää järven erinomainen ekologinen tila. 

Alkuperäinen uutinen tästä

  • Hulevesien laadun parantamiseen jaossa rahoitusta

Hulevesien laadun parantamiseksi ja haitallisten aineiden poistamiseksi on tarjolla noin 2 miljoonan euron rahoitus. Kaupungeista ja rakennetuilta alueilta valuvat hulevedet kuljettavat vesistöihin haitallisia aineita. Hulevesiratkaisuilla voidaan parantaa lähivesien tilaa ja lisätä taajama- ja kaupunkialueiden viihtyisyyttä sekä luonnon monimuotoisuutta. Rahoituksen hakuaika on 25.11.2020 – 29.1.2021.

Alkuperäinen uutinen tästä

Suomen vesistösäätiön laatimaan Vedet pinnalla -uutiskoosteeseen on poimittu ajankohtaiset uutisoinnit vesi- ja ympäristöalalta. Uutisten pääpainopiste ja teemat ovat vesistökunnostus, vesiensuojelu, valuma-​alueet, ilmastonmuutos ja uhanalaiset lajit.