Vedet pinnalla - tästä puhutaan viikolla 51

  • Kalavesien kunnostukseen mittava lisäraha: 1,4 miljoonaa euroa

Eduskunta on myöntänyt Suomen virtavesien kunnostuksiin 1,4 miljoonan lisärahoituksen. Kunnostuksia kohdistetaan eri alueiden virtavesiin. Suurimmat kohteet sijaitsevat Lieksassa Ruunaalla sekä Posion Livojoessa. Muitakin kohteita on suunnitteilla. Kunnostuksissa parannetaan lohikalojen kutumahdollisuuksia rakentamalla kutusoraikoita sekä rakennetaan kiveämällä pienpoikasalueita. Lisäksi uittoa varten perattuja virtavesiä ennallistetaan luonnontilaisiksi ja poistetaan vaellusesteitä.

Alkuperäinen uutinen tästä

  • Metsähallituksen työ Itämeren hyväksi ulottuu myös valuma-​alueille ja metsätalouden vesiensuojeluun

Metsähallituksen valuma-​alueprojektissa ennallistetaan pilottina kahdeksan pienvesistöä. Projektin tavoitteena on kunnostaa kokonaisia valuma-​alueita. Purojen lisäksi pyrkimyksenä on saada kuntoon puron valuma-​alue eli esimerkiksi ympäröivät metsät ja suot. Valuma-​alueen kunnolla on keskeinen ja suuri merkitys myös Itämerelle.

Alkuperäinen uutinen tästä

  • Valkoposkihanhien muuttoparvien vaikutukset järvien tilaan vähäisiä

Viime syksyiset yli sadantuhannen hanhen ulosteiden vaikutukset järvien ravinnepitoisuuksiin jäivät vähäisiksi. Valkoposkihanhet voivat vaikuttaa järvien rehevöitymiseen kuitenkin viiveellä. Valkoposkihanhikanta on kasvanut voimakkaasti viimeisten vuosikymmenien aikana. Arktinen valkoposkihanhikanta muuttaa Suomesta syksyisin talvehtimaan Länsi-​Eurooppaan. Suomen ympäristökeskus on selvittänyt levähtävien valkoposkihanhien vesistövaikutuksia Teutjärvellä ja Iitin Sääksjärvellä.

Alkuperäinen uutinen tästä

  • Avustukset kalatalouden edistämishankkeisiin haettavana ELY-​keskuksista 15.12.2020 alkaen

ELY-​keskusten kalatalousviranomaiset myöntävät erityisavustuksia alueellisiin kalatalouden edistämishankkeisiin sekä yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan. Rahat on kerätty kansalaisten maksamista kalastonhoitomaksuista. Vuoden 2021 määrärahojen hakuaika on 15.12.2020 – 29.1.2021. Avustuksia voivat hakea yhteisöt ja yritykset.

Alkuperäinen uutinen tästä

Suomen vesistösäätiön kokoamaan Vedet pinnalla -uutiskoosteeseen on poimittu ajankohtaiset uutisoinnit vesi- ja ympäristöalalta. Uutisten pääpainopiste ja teemat ovat vesistökunnostus, vesiensuojelu, valuma-​alueet, ilmastonmuutos ja uhanalaiset lajit.