Vesistöpaneelin uusi toimikausi alkaa

Vesistöpaneeli on Suomen vesistösäätiön koordinoima vesi- ja ympäristöalan asiantuntijoiden yhteistyöryhmä, joka etsii ratkaisuja vesien tilan parantamiseen liittyviin haasteisiin. Paneelin toiminnan tavoitteena on lisätä vesiasioiden yhteiskunnallista näkyvyyttä ja painoarvoa, koota ja välittää tietoa päätöksenteon tueksi sekä tehostaa alan asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta.

Paneeli kutsutaan koolle kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Toisen (2023-​2025) toimikauden puheenjohtajana toimii professori Timo Huttula ja varapuheenjohtajana hydrobiologi Markku Marttinen.

Vesistöpaneelin jäsenet:

 • Erikoissuunnittelija Harri Aulaskari, Uudenmaan ELY-keskus
 • Professori Leena Finer, emer., Luonnonvarakeskus
 • Luonnonsuojelun erityisasiantuntija Jussi Jyväsjärvi, Metsähallitus
 • Professori Timo Huttula, Suomen vesistösäätiö
 • Erikoistutkija Laura Härkönen, Suomen ympäristökeskus
 • Erikoistutkija Seppo Knuutila, Suomen ympäristökeskus/​Itämeripaneeli
 • Professori Björn Klöve, Oulun yliopisto
 • Hydrobiologi Markku Marttinen, Suomen vesistösäätiö
 • Erikoistutkija Anne Ojala, Luonnonvarakeskus
 • Tutkija Taru Olsson, Ilmatieteenlaitos
 • Professori Lasse Peltonen, Itä-​Suomen yliopisto
 • Professori Tarja Pitkänen, THL/​Helsingin yliopisto
 • Toiminnanjohtaja Jaana Pönni,Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
 • Vesiasiantuntija Risto Saarinen, emer., Porvoon vesi
 • Kehityspäällikkö Virpi Sahi, Suomen luonnosuojeluliitto
 • Vesi- ja luontoasiantuntija Janne Tolonen, Valonia
 • Erikoistutkija Pasi Valkama, Suomen ympäristökeskus

Lue lisää: