Työmme

Miksi toimimme?

Puhtaat vesistöt ovat tärkeä osa suomalaista identiteettiä ja sielunmaisemaa. Tutkimusten mukaan kansalaiset ovat kiinnostuneita omista lähivesistään ja myös valmiita toimimaan niiden hyväksi. Vesistöjen ongelmat, niiden laajuus ja ratkaisukeinot ovat kuitenkin suurelle osalle ihmisistä tuntemattomia.

Suomen vedet mielletään usein puhtaiksi ja hyvinvoiviksi, mutta todellisuudessa maamme sisävesien luontotyypeistä ja eliölajeista jopa yli puolet on arvioitu uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi. Vesien uhanalaistumisen pysäyttämiseksi tarvitaan uusia keinoja.

Vesi vanhin voitehista -hanke haluaa valjastaa ylisukupolvista tietoa ja osaamista vesiensuojelun uudeksi voimaksi. Hanke haluaa auttaa ja kannustaa jokaista suomalaista löytämään uudelleen ikiaikaisen luonto- ja vesisuhteensa ja soveltamaan ja sopeuttamaan sen tähän päivään.

Miten toimimme?

Perimätieto voi olla merkittävä ihmisten ympäristötietoisuuden ja -asenteiden muokkaaja. Kulttuurimme perinteistä on mahdollista etsiä tapoja, jotka auttavat elämään tasapainossa ympäristömme kanssa. Vesiviisaus-​hankkeessa kulttuuri- ja luonnontieteiden sekä taiteiden tulkinnat tuovat vanhan perimätiedon nykyaikaan herättämään ihmisten sisäinen vastuu omasta elinympäristöstään, vesistöistä ja niiden suojelusta.

Hanke pohjautuu ekososiaaliseen sivistyskäsitykseen, jonka mukaan kaikessa ihmisen toiminnassa on huomioitava ensisijaisesti luonnon hyvinvointi. Jokaisella suomalaisella on vastuu ja valta vaikuttaa vesiin, jotta ne siirtyisivät puhtaina ja monimuotoisina tuleville sukupolville.

Tyyni juova aaltoilevassa vedenpinnassa tunnetaan Väinämöisen veneen jälkenä, ja talven tuloa seurataan kalenterista nimipäivien avulla: Simo siltoja tekee, Martti maita vahvistaa ja Antti aisalla ajaa.

Vesistöt ovat näytelleet merkittävää osaa suomalaisten elämässä, ja niihin liittyvää suullista perinnettä ja uskomuksellisia käsityksiä on runsaasti. Esimerkiksi tyyni juova aaltoilevassa vedenpinnassa tunnetaan Väinämöisen veneen jälkenä, ja talven tuloa seurataan kalenterista nimipäivien avulla: Simo siltoja tekee, Martti maita vahvistaa ja Antti aisalla ajaa. Kansanomaiset käsitykset luonnosta pohjautuvat käytännön kokemukseen, mutta uskomusten kuvaamille ilmiöille löytyy kuitenkin usein luonnontieteellinen selitys: Väinämöisen veneenjäljen eli tyynen linjamaisen alueen väreilevässä vedessä tuottaa tuulen aiheuttama kiertoliike, jossa pinnalta alas painuva vesi aiheuttaa aallokon vaimenemista. 

Hankkeessa kerätään ikiaikaisia vesiviisauksia, eli vesiin liittyvää suullista perinnettä, muistitietoa ja uskomuksia. Niille luodaan uusia monikulttuurisia tulkintoja ja sanoituksia musiikin ja kuvataiteen avulla. Tarkoituksena on elävöittää perimätietoa, kytkeä sukupolvien ketjuja toisiinsa, herättää tunteita ja havahduttaa sen kautta näkemään vesien ja niiden suojelun tärkeys. Vesiviisauksille haetaan luonnontieteellisiä selityksiä nykyisen tietämyksen pohjalta.

Kuosien graafinen suunnittelu kuvataiteilija Sebastian Lindbergin töihin pohjaten:
Studio Pekka Piippo