Työmme

Miksi teemme?

Puhtaat vesistöt ovat tärkeä osa suomalaista identiteettiä ja sielunmaisemaa. Tutkimusten mukaan olemme kansalaisina kiinnostuneita omista lähivesistämme ja myös valmiita tekemään niiden hyväksi. Vesistöjen ongelmat, niiden laajuus ja ratkaisukeinot ovat suurimmalle osalle meistä kuitenkin tuntemattomia.

Miellämme usein maamme vedet puhtaiksi ja hyvinvoiviksi, mutta todellisuudessa sisävesien luontotyypeistä ja eliölajeista jopa yli puolet on arvioitu uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi. Vesien uhanalaistumisen pysäyttämiseksi tarvitaan uusia keinoja, sillä nykyisten vaikuttavuus ei riitä. Siksi tunne!

Vesi vanhin voitehista – mitä ihmettä?  tuo valoon ylisukupolvista perimätietoa ja osaamista tämän päivän vesiensuojelun uudeksi voimaksi. Uskomme, että avaamalla yhteyden menneeseen voimme löytää ikiaikaisen suhteemme veteen uudelleen: tunnistaa tapoja kunnioittaa ja kohdella vesiämme – ja itseämme – hyvin.

Miten teemme?

Elävöitämme perimätietoa ja kytkemme sukupolvien ketjuja toisiinsa. Haluamme herättää tunteita ja havahduttaa sen kautta näkemään veden ja sen suojelun tärkeys.

Hankkeessa kerätään suullista perinnettä, muistitietoa ja uskomuksia. Niitä etsitään tutkimalla arkistoja, haastattelemalla ihmisiä ja yleisökampanjan avulla. Kerättyä aineistoa analysoidaan, tutkitaan ja tulkitaan kulttuurintutkimuksen ja luonnontieteen näkökulmasta. Aineistosta ja niiden analyysistä ammennetaan sisältöjä musiikkiin ja taiteeseen työpajoissa ja leireillä.

Hankkeen konkreettisena lopputuotteena syntyy audiovisuaalisia tuotantoja, kirja ja kulttuuritapahtuma osana Mäntän musiikkijuhlia – uudenlaista sanoitusta Suomen vesiensuojelun voimaksi.

Kuosien graafinen suunnittelu kuvataiteilija Sebastian Lindbergin töihin pohjaten:
Studio Pekka Piippo