Yleislahjoitus

Sisävesien suojelun arvo muodostuu makean veden välttämättömyydestä kaikelle elämälle. Suomen sisävedet ovat globaaliin tasoon nähden melko hyvässä kunnossa ja niitä on runsaasti, mutta myös kotimaan vesistöissä on paljon työtä tehtävänä. Ennestään hyväkuntoisia vesialueita on jatkossakin suojeltava, virtavesijatkuvuutta vahvistettava sekä vesistöjen rehevöitymistä estettävä. Lisäksi uhanalaiseksi luokiteltua pienvesiluontoa tulee suojella.

Lahjoittamalla Suomen vesistöille annat lahjan myös itsellesi

Antaessasi lahjan Suomen sisävesille, ajattelet samalla myös itseäsi ja läheisiäsi. Hyvinvoivat vedet on elämän perusedellytys meille ihmisille ja muille eliöille.

Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa vesien tilaan ja tulevaisuuteen. Lahjoittamalla olet mukana turvaamassa puhtaiden sisävesien säilymisen tuleville sukupolville. Lämmin kiitos tuestasi!

Voit tehdä kertalahjoituksen tilisiirrolla.

Saaja: Suomen vesistösäätiö sr.

Tilinumero: FI06 1544 3000 2213 53

Viesti: Tilisiirron yhteyteen voit kirjoittaa viestin, mihin tarkoitukseen haluaisit lahjoituksesi suunnattavan.

Suomen vesistösäätiö pyrkii vaikuttamaan niin päättäjien kuin kansalaistenkin asenteisiin puhtaampien vesien puolesta. Tarjoamme uusia väyliä ja kanavia vesistötekojen mahdollistamiseksi.

Lisätietoa saat ottamalla meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla.