Vedet pinnalla - tästä puhutaan viikolla 46

  • Tourujoen kunnostussuunnitelma 3D-videona

Jyväskylän kaupunki on julkaissut Tourujoen kunnostussuunnitelmasta 3D-​videon, jossa esitellään kunnostuksen pääkohdat. Tourujoen kunnostuksessa tähdätään vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamiseen sekä alueen virkistyskäytön lisäämiseen. Kolmivuotinen hanke käynnistynee vuonna 2021.

Alkuperäinen uutinen tästä

 

  • Lapissa innostetaan yhdistyksiä vesistöjen kunnostamiseen

Kyläyhdistykset ja osakaskunnat halutaan mukaan vesistöjen kunnostamiseen Lapissa. Vesistökunnostushanke Veskun myötä Lapissa aloitti toimintansa maakunnallinen vesistökunnostusverkosto. Vesku neuvoo kunnostushankkeissa ja innostaa paikallisia toimijoita vesistökunnostuksiin Simossa, Ranualla ja Rovaniemellä. Ranualla perustettiin Lapin ensimmäinen paikallinen vesienhoitoyhdistys

Alkuperäinen uutinen tästä

 

  • Pienvesien arvostus kasvanut - kunnostuksiin suunnataan aiempaa enemmän rahoitusta

Suomessa tuhannet pienvedet, kuten purot, lammet ja lähteet, kaipaavat kunnostusta. Viime vuosina pienvesien arvostus on kasvanut ja Helmi-​ohjelman myötä kunnostuksiin tullaan suuntaamaan rahoitusta jopa moninkertaisesti aiempaa enemmän. Vapaaehtoisten tekemä työ purojen ja pienvesien hoidossa on äärimmäisen arvokasta. 

Alkuperäinen uutinen tästä

 

  • Joensuun Luhtapohjaan merkittävä suojelualue

Pohjois-​Karjalan Luhtapohjassa suojellaan n. 750 hehtaaria arvokasta joenrantaluhtaa reunametsineen. Alueella virtaa Luhtapohjanjoki. Suojelukohde kuuluu soidensuojelun piiriin ja se suojellaan Helmi-​ohjelman puitteissa. 

Alkuperäinen uutinen tästä

 

Suomen vesistösäätiön laatimaan Vedet pinnalla -uutiskatsaukseen on poimittu ajankohtaiset uutisoinnit vesi- ja ympäristöalalta. Uutisten pääpainopiste ja teemat ovat vesistökunnostus, vesiensuojelu, valuma-​alueet, ilmastonmuutos ja uhanalaiset lajit.