Vesistöpaneeli_Logo-01

paneeli

Yhdessä vesiemme hyväksi

Vesistöpaneeli on yhteistyöryhmä, joka kokoaa ja välittää tietoa päätöksenteon tueksi ja lisää vesiasioiden näkyvyyttä yhteiskunnassa . Paneelissa on mukana joukko vesi- ja ympäristöasiantuntijoita eri aloilta. Asioiden tarkastelu eri näkökulmista luo mahdollisuuksia yhteisten ratkaisujen löytämiselle.

Paneeli kokoontuu säännöllisesti ja lisäksi panelistit vastaavat kyselyihin ajankohtaisista aiheista. Paneelin näkemyksistä tiedotetaan ja tehdään yhteisiä julkilausumia. 

Lue lisää >

Ajankohtaista

Ilmastonmuutos vaikuttaa vesiin - tutkimusta tarvitaan lisää

Vesistöpaneelin näkemyksiä sisävesien sinileväongelmista ja tutkimuksen tarpeista selvitettiin kyselyllä kesäkuussa 2021. Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesiekosysteemeihin ovat merkittäviä ja ennalta-​arvaamattomia. Ilmastonmuutoksen arvioidaan olevan yksi syy karuilla selkävesillä huolenaiheeksi nousseiden sinilevähavaintojen taustalla. Panelistit peräänkuulluttavat tutkimuksen lisäämistä ilmastonmuutokseen varautumiseksi.

Tutustu kyselyn tuloksiin >

Vesistöpaneelin tiedote: Ilmastonmuutoksen epäillään lisäävän sinilevää sisävesillä – uutta tutkimusta tarvitaan (28.6.2021)

Vesistöpaneelin palaute vesienhoitosuunnitelmista

Vesistöpaneeli valmisteli palautteen Manner-​Suomen vesienhoitosuunnitelmista vuosille 2022-2027.

Tutustu palautteeseen: Vesistöpaneelin palaute Manner-​Suomen vesienhoitosuunnitelmista vuosille 2022–2027 >

Pienvesien heikko tila ja valuma-​alueen kuormitus huolenaiheena

Vesistöpanelisteille tehtiin marraskuussa 2020 kysely, jonka tavoitteena oli taustoittaa paneelin toimintaa ja selvittää panelistien näkemyksiä Suomen vesien tilasta ja keskeisistä ongelmista. Erityisen huonon arvion panelistit antavat pienvesien – purojen, norojen, lähteiden ja lampien – ekologiselle tilalle. Merkittävin sisävesien ongelma on paneelin asiantuntijoiden mukaan valuma-​alueilta tuleva kuormitus.

Tutustu kyselyn tuloksiin >

Vesistöpaneelin tiedote: Suomen pienvesien tila on huono (10.12.2020)

Panelistit

Asiantuntemusta eri aloilta

Vesistöpaneelin ensimmäisellä, kaksivuotisella toimikaudella (2021-​2023) puheenjohtajana toimii professori Timo Huttula. Mukana paneelissa ovat mukana seuraavat asiantuntijat:

Haluatko meiltä postia?

Tilaa uutiskirjeemme, niin pysyt ajantasalla vesistösäätiön toiminnasta ja saat ensimmäisten joukossa ajankohtaista tietoa Vesistöpaneelista sekä Suomen vesistöistä.