Vedet pinnalla - tästä puhutaan viikolla 47

 

  • Pohjois-​Suomesta löydetty uusia raakku- eli jokihelmisimpukkaesiintymiä

Lapista, Kainuusta ja Pohjois-​Pohjanmaalta on löydetty 23 uutta erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan esiintymää. Virtaavissa vesissä elävä jokihelmisimpukka eli raakku on äärimmäisen pitkäikäinen, voiden elää jopa 200-​vuotiaaksi. Raakkukannat ovat kärsineet mm. vesien likaantumisesta, rehevöitymisestä ja isäntäkalakantojen (lohet, taimenet) heikkenemisestä.

Alkuperäinen uutinen tästä

 

  • Kalastusrajoitusten laajentamista saimaannorpan suojelemiseksi kannatetaan

Etelä-​Savon maakuntaliiton kyselyssä kartoitettiin ihmisten mielipiteitä saimaannorpan suojelusta ja Saimaan kalastusrajoituksista. Enemmistö Saimaan asukkaista ja mökkiläisistä kannattaa saimaannorpan parempaa suojelua ja mielipiteitä jakaen myös kalastusrajoituksia. Neuvottelut kalastusmääräyksistä ovat parhaillaan käynnissä ministeriön saimaannorppa ja kalastus -työryhmässä.

Alkuperäinen uutinen tästä

 

  • Evon tiedekansallispuistohanke edennyt jatkoon

Kanta-​Hämeen Evolle, entisen Lammin kunnan alueelle kaavailtu tiedekansallispuistohanke on edennyt jatkoon. Alueella sijaitsee Valkea-​Kotinen, joka on yksi Suomen tutkituimmista järvistä. Valkea-​Kotisen alue on ollut äärimmäisen arvokas tutkimuskohde jo yli 30 vuoden ajan.

Alkuperäinen uutinen tästä

 

  • Vapaaehtoiset nuoret virtavesitalkoilevat Salamajärven kansallispuistossa

Oululaiset nuoret ovat kunnostaneet Salamajärven kansallispuiston Koirajokea. Talkoissa parannettiin uhanalaisen taimenen elinolosuhteita. Kunnostajalle työ luonnon hyväksi on mielekästä yhteistä toimintaa, jossa työn jälki näkyy heti. Salamajärven talkoot on osa kuntouttavaa toimintaa ja Luontoa toimintaan -hanketta.

Alkuperäinen uutinen tästä

 

  • Lahden Vesijärveen istutettu ennätysmäärä petokaloja kuluvana vuonna

Petokalojen istutuksia käytetään hoitotoimenpiteenä poistamaan ravinteita Vesijärvestä. Runsas petokalasto rajoittaa esimerkiksi särkikalakantojen ja kuoreen määrää. Suuret särki- tai kuorekannat aiheuttavat rehevöitymistä ja levähaittoja. Petokalaistutuksilla voidaan korvata osa hoitokalastuksesta.

Alkuperäinen uutinen tästä

Suomen vesistösäätiön laatimaan Vedet pinnalla -uutiskoosteeseen on poimittu ajankohtaiset uutisoinnit vesi- ja ympäristöalalta. Uutisten pääpainopiste ja teemat ovat vesistökunnostus, vesiensuojelu, valuma-​alueet, ilmastonmuutos ja uhanalaiset lajit.