Vedet pinnalla - tästä puhutaan viikolla 50

  • Vesistöpaneelissa mukana vankkaa asiantuntemusta

Vesistöpaneeli on yhteistyöryhmä, joka kokoaa ja välittää tietoa päätöksenteon tueksi ja lisää vesiasioiden näkyvyyttä yhteiskunnassa. Paneelissa on mukana 43 vesi- ja ympäristöasiantuntijaa eri aloilta. Vesistöpaneelin toimintaa koordinoi Suomen vesistösäätiö. Paneelille tehdyn kyselyn mukaan Suomen vesistöistä heikoimmassa tilassa on pienvedet. Valuma-​alueelta tuleva kuormitus heikentää edelleen Suomen sisävesien tilaa. 

Alkuperäinen uutinen tästä

 

  • Kaupunkilaiset valmiita maksamaan kaupunkipurojen tilan parantamisesta

Suomen ympäristökeskuksen toteuttaman kyselyn mukaan yli puolet eri kaupunkien asukkaista olisi valmiita maksamaan kaupunkipurojen tilan parantamisesta. Vuotuinen maksuhalukkuus vaihteli 11-​55 euron välillä. Rajat ylittävä kysely toteutettiin Turun, Tallinnan ja Ruotsin Söderhamnin asukkaille. Noin 60-​70 prosenttia vastaajista piti kaupunkipuroja tärkeinä ympäristöinä. Murto-​osa vastaajista koki kaupunkipurojen tilan hyväksi tai erinomaiseksi.

Alkuperäinen uutinen tästä

 

  • Metsätalouden suojavyöhykkeiden mallintamiseen uusi työkalu

Suojavyöhyke-​työkalua voidaan hyödyntää hakkuiden ja metsänhoidon suunnittelussa. Sen avulla metsänomistajat voivat tarkastella mailleen sijoittuvia alueita, joissa suojavyöhyke voisi olla tarpeellinen. Mallin on rakentanut Suomen metsäkeskus Pirkanmaan ELY-​keskuksen tilauksesta. Riittävillä ja toimivilla suojavyöhykkeillä voidaan turvata vesistöjen ja pienvesien monimuotoisuutta

Alkuperäinen uutinen tästä

 

  • Marraskuu tavanomaista lämpimämpi - järvet odottavat vielä jääkantta

Isojen järvien selkävedet ovat edelleen sulina Pohjois-​Karjalasta etelään ja jäätilanne on tällä hetkellä lähes olematon. Ilmatieteen laitoksen mukaan esimerkiksi marraskuu oli noin neljä astetta tavanomaista lämpimämpi. Lisäksi järvien ja jokien vedenpinnat ovat olleet tavallista korkeammalla: esimerkiksi Pohjois-​Karjalassa sijaitseva Pielinen on 62 cm tavanomaista korkeammalla ja myös Saimaan juoksutuksia on päätetty lisätä.

Alkuperäinen uutinen tästä

Alkuperäinen uutinen tästä

Suomen vesistösäätiön kokoamaan Vedet pinnalla -uutiskoosteeseen on poimittu ajankohtaiset uutisoinnit vesi- ja ympäristöalalta. Uutisten pääpainopiste ja teemat ovat vesistökunnostus, vesiensuojelu, valuma-​alueet, ilmastonmuutos ja uhanalaiset lajit.