vesistöpaneeli

Yhteisiä ratkaisuja vesiemme hyväksi

Miksi?

Vesistöpaneeli  on riippumaton ja sitoutumaton yhteistyöryhmä, joka etsii ratkaisuja sisävesien tilan parantamiseen. Tavoitteena on koota ja välittää tietoa päätöksenteon tueksi, lisätä vesiasioiden näkyvyyttä yhteiskunnassa ja luoda yhteistyötä eri tahojen välille. Paneelin toiminta perustuu avoimuuteen ja yhteiseen keskusteluun.


Ketkä?

Paneelissa on mukana 44 vesialan asiantuntijaa eri sektoreilta ja organisaatioista. Asiantuntijat tuovat paneelissa esiin omia mielipiteitään ja näkemyksiään. Asioiden tarkastelu eri näkökulmista luo mahdollisuuksia yhteisten ratkaisujen löytämiselle.

Tutustu panelisteihin >


Miten?

Paneeli kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan vesistöihin liittyvistä teemoista. Paneelin ensimmäinen kokous järjestetään maaliskuussa 2021. Tapaamisessa määritellään yhdessä paneelin ensimmäisen kaksivuotiskauden painopisteet.

Tapaamisten lisäksi panelistit vastaavat ajankohtaisiin aiheisiin liittyviin kyselyihin, joiden tuloksista laaditaan yhteenvetoja. Kyselyihin vastaaminen tapahtuu anonyymisti. Panelisteille lähetettiin ensimmäinen kysely marraskuussa 2020. Kyselyllä kartoitettiin vastaajien näkemyksiä sisävesien tilasta ja keskeisistä ongelmista.

Tutustu kyselyn tuloksiin >

Vesistöpaneelissa esiin tulleista näkemyksistä viestitään laajasti eri välineiden ja medioiden kautta. Paneelin toimintaa koordinoi Suomen vesistösäätiö. Kyselyjen laadinnassa ja vastausten analysoinnissa yhteistyökumppaninamme toimii Suomen ympäristökeskus.

Takaisin Vesistöpaneelin etusivulle >