vesistöpaneeli

Yhteisiä ratkaisuja vesiemme hyväksi

Miksi?

Vesistöpaneeli  on riippumaton ja sitoutumaton yhteistyöryhmä, joka etsii ratkaisuja sisävesien tilan parantamiseen. Tavoitteena on koota ja välittää tietoa päätöksenteon tueksi, lisätä vesiasioiden näkyvyyttä yhteiskunnassa ja luoda yhteistyötä eri tahojen välille. Paneelin toiminta perustuu avoimuuteen ja yhteiseen keskusteluun.


Ketkä?

Paneelissa on mukana vesi- ja ympäristöalan asiantuntijoita eri sektoreilta ja organisaatioista. Asiantuntijat tuovat paneelissa esiin omia mielipiteitään ja näkemyksiään. Asioiden tarkastelu eri näkökulmista luo mahdollisuuksia yhteisten ratkaisujen löytämiselle.

Tutustu panelisteihin >


Miten?

Paneeli kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan vesistöihin liittyvistä teemoista.  Yhteisistä näkemyksistä viestitään laajasti eri välineiden ja medioiden kautta. Paneelin toimintaa koordinoi Suomen vesistösäätiö.

Takaisin Vesistöpaneelin etusivulle >